1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Všeobecné fakultní  nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

  • přednosta/ka  Farmakologického ústavu  1. LF UK a VFN

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na lékařskou farmakologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.11.2010

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v oboru lékařství, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka v oboru lékařské farmakologie, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

            Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 6 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32,  PSČ 121 08 , Praha 2. 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní  nemocnice v Motole vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

 

  • přednosta/ka  III. chirurgické kliniky  1. LF UK a FNM

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na všeobecnou chirurgii nebo hrudní chirurgii

předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2010

 

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, pedagogická praxe min. 5 let, specializovaná způsobilost v oboru, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

            Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí vedoucího lékaře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) ,osvědčením dle zák. č. 451/91 Sb. spolu s čestným prohlášením, souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 6 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32,  PSČ 121 08 , Praha 2.

Inzerát bude zveřejněn dne 8.2.2010 ve Zdravotnických novinách č. 6.

Poslední termín pro podání přihlášek je 22.3.2010.

Hodnocení: spravovat