1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení - 110,120

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních (funkčních) míst:

· přednosta/ka Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na histologii a embryologii

předpokládané jmenování do funkce k 1.9.2011

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka (případně již bylo u uchazeče habilitační nebo jmenovací řízení zahájeno), pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

 

· přednosta/ka Anatomického ústavu 1. LF UK

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na anatomii

předpokládané jmenování do funkce k 1.11.2011

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, občanská bezúhonnost.

 

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.) , souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel.č. 224964254 a https://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Inzerát bude zveřejněn ve Zdravotnických novinách č. 13/2011 dne 28.3.2011.

Termín pro přijetí přihlášek: 2.5.2011

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat