1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Pneumologická klinika MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.) Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. (Prof. MUDr. et RNDr. Jiří Beneš, CSc.) MUDr. Václava Bártů, Ph.D. (MUDr. Martin Halad) MUDr. Jana Vedralová (MUDr. Soňa Dušková) Doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. ( MUDr. Karel Goričan, CSc.) Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.) Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (Doc. Vladimír Zbořil, CSc.) MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. (MUDr. Luboš Kotík, CSc.) Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 692 poslední aktualizace: ejano, 03.12.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít