1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Pneumologická klinika MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA (Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.) Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. (Prof. MUDr. et RNDr. Jiří Beneš, CSc.) MUDr. Václava Bártů, Ph.D. (MUDr. Martin Halad) MUDr. Jana Vedralová (MUDr. Soňa Dušková) Doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. ( MUDr. Karel Goričan, CSc.) Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.) Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (Doc. Vladimír Zbořil, CSc.) MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. (MUDr. Luboš Kotík, CSc.) Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

Hodnocení: spravovat