1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN

Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelkou nemocnice Navržený ředitelkou nemocnice Navržený Akademic. senátem
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. (prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.) prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. (prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.) MUDr. Ludmila Říhová (MUDr. Jana Ťuíková) Zuzana Pospíšilová (Bc. Monika Stejnerová) doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. (MUDr. Pavel Diblík) doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO (doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO) Mgr. MUDr. Markéta Hellerová (MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ( Ing. Eva Hejlová) prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. (MUDr. Lukáš Bajer)


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 497 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít