1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN

Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelkou nemocnice Navržený ředitelkou nemocnice Navržený Akademic. senátem
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. (prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.) prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. (prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.) MUDr. Ludmila Říhová (MUDr. Jana Ťuíková) Zuzana Pospíšilová (Bc. Monika Stejnerová) doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. (MUDr. Pavel Diblík) doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO (doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO) Mgr. MUDr. Markéta Hellerová (MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ( Ing. Eva Hejlová) prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. (MUDr. Lukáš Bajer)

Hodnocení: spravovat