1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený odb. společností Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. Prof. MUDr.Zdeněk Krška, DrSc. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Pavel Kubíček ( MUDr.Soňa Scémyová) MUDr. Eva Pýchová (Ing. Miroslav Krejčíř, MBA) Prof. MUDr.Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. ( Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA) Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. ( prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.) MUDr. Martin Holcát, MBA ( MUDr. Roman Chmel, Ph.D.) PaedDr. Josef Marcoň (doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.) Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Hodnocení: spravovat