1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty

 

Pracoviště

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený ČLK

Navržený odbor. organizací

Přizvaný odborník

Navržený ČLS JEP

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený Akademic. senátem

Pneumologická klinika

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.                 

( doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.)

MUDr. Pavel Bočan,CSc.

(MUDr. Miroslav Vítovec, CSc.)

MUDr. Soňa Dušková

(MUDr. Alexander Kolský, CSc.)

doc.MUDr. Otakar Měřička, CSc.       

(prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.)

doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.

( MUDr. Viktor Kašák)

MUDr. Tom Philipp, Ph.D. 

(prof. MUDr. Jitka Abrahámová,
DrSc.)

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.      

(MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.)

doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

(doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.)

 

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008

Hodnocení: spravovat