1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise na obsazení místa přednosty

 

Pracoviště

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený ČLK

Navržený odbor. organizací

Přizvaný odborník

Navržený ČLS JEP

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený Akademic. senátem

Pneumologická klinika

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.                 

( doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.)

MUDr. Pavel Bočan,CSc.

(MUDr. Miroslav Vítovec, CSc.)

MUDr. Soňa Dušková

(MUDr. Alexander Kolský, CSc.)

doc.MUDr. Otakar Měřička, CSc.       

(prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.)

doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D.

( MUDr. Viktor Kašák)

MUDr. Tom Philipp, Ph.D. 

(prof. MUDr. Jitka Abrahámová,
DrSc.)

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.      

(MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.)

doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

(doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.)

 

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3006 poslední aktualizace: pbern, 18.01.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít