1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise

 

 

 

Zřízení výběrové komise  na obsazení místa přednosty pracovišť 1. LF UK a VFN

Pracoviště

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený ČLK

Navržený odbor. organizací

Přizvaný odborník

Navržený ČLS JEP

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený Akademic. senátem

I. chirurgická klinika-břišní, hrudní a úrazová chirurgie

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.(prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.) 

MUDr. Rudolf Demeš, CSc.(MUDr. Eduard Cmunt, CSc.)

MUDr. Martin Rehák    (MUDr. Marcela Sojáková)

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.(prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.)

prof. MUDr. František Antoš, CSc.(prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.)

MUDr. Marcela Černická, MBA(MUDr. Ivan Pavlík)

Ing. Ernest Ištvánfy( Ing. Zbyněk Chotěborský)

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. (doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.) 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3454 poslední aktualizace: pbern, 18.01.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít