1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise

 

 

 

Zřízení výběrové komise  na obsazení místa přednosty pracovišť 1. LF UK a VFN

Pracoviště

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený ČLK

Navržený odbor. organizací

Přizvaný odborník

Navržený ČLS JEP

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený Akademic. senátem

I. chirurgická klinika-břišní, hrudní a úrazová chirurgie

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.(prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.) 

MUDr. Rudolf Demeš, CSc.(MUDr. Eduard Cmunt, CSc.)

MUDr. Martin Rehák    (MUDr. Marcela Sojáková)

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.(prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.)

prof. MUDr. František Antoš, CSc.(prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.)

MUDr. Marcela Černická, MBA(MUDr. Ivan Pavlík)

Ing. Ernest Ištvánfy( Ing. Zbyněk Chotěborský)

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. (doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.) 

Hodnocení: spravovat