1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise

Zřízení výběrové komise  na obsazení místa přednosty pracovišť 1. LF UK a VFN
Ústav  Navržený děkanem  Navržený děkanem  Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Klinika rehabilitačního lékařství              1. LF UK a VFN prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.  prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (doc. MUDr. Jana Süsová, CSc.) MUDr. Petr Mečíř (doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.) PhDr. Věra Ságová      (MUDr. Jana Ťuíková) prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. (doc. MUDr. Miluše Havlová,  CSc.) MUDr. Jan Vacek (MUDr. Vladislava Míková) MUDr. Marcela Černická, MBA (MUDr. Ivan Pavlík) Ing. Ernest Ištvánfy, MBA (Ing. Zbyněk Chotěborský) MUDr. Pavel Šnajdr (MUDr. Martin Klein)
Hodnocení: spravovat