1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise

Zřízení výběrové komise  na obsazení místa přednosty pracovišť 1. LF UK a VFN
Ústav  Navržený děkanem  Navržený děkanem  Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Klinika rehabilitačního lékařství              1. LF UK a VFN prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.  prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (doc. MUDr. Jana Süsová, CSc.) MUDr. Petr Mečíř (doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.) PhDr. Věra Ságová      (MUDr. Jana Ťuíková) prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. (doc. MUDr. Miluše Havlová,  CSc.) MUDr. Jan Vacek (MUDr. Vladislava Míková) MUDr. Marcela Černická, MBA (MUDr. Ivan Pavlík) Ing. Ernest Ištvánfy, MBA (Ing. Zbyněk Chotěborský) MUDr. Pavel Šnajdr (MUDr. Martin Klein)

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3260 poslední aktualizace: pbern, 18.01.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít