1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výběrová komise - 680

Děkan 1. LF UK a ředitel FN v Motole stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol:

Pracoviště Navržený děkanem Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odborník Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem a odborníka
III. chirurgická klinika Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. MUDr. Rudolf Černý, CSc. (MUDr. Ida Chodová) Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. RNDr. Milena Klimešová (Marcela Jindřichová) Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.) MUDr. Martin Holcát, MBA (MUDr. Petr Kolouch, MBA) Ing. Jindřiška Feldmanová (MUDr. Petr Kolouch, MBA) Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. (MUDr. Tomislav Švestka, CSc.) Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2928 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít