1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitelka VFN stanovili výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty/ky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN následovně:

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelkou nemocnice Navržený ředitelkou nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Radiodiagnostická klinika Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. MUDr. Tomáš Vařeka (MUDr. Štěpánka Hemalová Militká) Michaela Hanauerová (Jiří Tlapák) Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA ( Ing. Eva Hejlová) Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.) Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Hodnocení: spravovat