1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise 190

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/přednostky Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN následovně:

Pracoviště Navržený děkanem Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odborník Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradníci za navržené děkanem a odborníka
Farmakologický ústav Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Prof. MUDr. František Perlík, DrSc. MUDr. Jana Ťuíková (Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.) Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. PhDr. Věra Ságová (MUDr. Jana Ťuíková) Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. (Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.) MUDr. Marcela Černická, MBA (MUDr. Petr Mečíř) Ing. Ernest Ištvánfy, MBA (Ing. Zbyněk Chotěborský) Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. (MUDr. Tomislav Švestka, CSc.) Doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

Hodnocení: spravovat