1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výběrová komise 190

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/přednostky Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN následovně:

Pracoviště Navržený děkanem Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odborník Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradníci za navržené děkanem a odborníka
Farmakologický ústav Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. Prof. MUDr. František Perlík, DrSc. MUDr. Jana Ťuíková (Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.) Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. PhDr. Věra Ságová (MUDr. Jana Ťuíková) Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. (Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.) MUDr. Marcela Černická, MBA (MUDr. Petr Mečíř) Ing. Ernest Ištvánfy, MBA (Ing. Zbyněk Chotěborský) Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. (MUDr. Tomislav Švestka, CSc.) Doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2489 poslední aktualizace: ejano, 14.09.2010
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít