1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

24. studentská vědecká konference 1. LF UK a XI. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví – výzva k podávání abstraktů

99654Vážení studenti magisterských a doktorských studijních programů. Vítáme Vás na stránkách 24. studentské vědecké konference (SVK) 1. LF UK a XI. studentské konference Výživa, potraviny a zdraví (VPZ) Společnosti pro výživu pod záštitou 1. LF UK.

Konference se konají v úterý 23. 5. 2023 v posluchárně Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK (č.m. 0300), Albertov 5, Praha 2. Registrace účastníků od 8:30 hodin.

Abstrakty mohou být předkládány v českém i anglickém jazyce. Délka textu abstraktu je omezena na 1500 znaků včetně mezer. Název abstraktu, jména autorů a název pracoviště se do tohoto limitu nezapočítávají. Bezprostředně po odeslání elektronické přihlášky s abstraktem bude hlavnímu prezentujícímu autorovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení o registraci s přiloženým přihlášeným abstraktem, kontaktními údaji a odkazem, na kterém je možné abstrakt dodatečně opravit.

Termín ukončení podávání přihlášek a abstraktů: 22. 3. 2023 (středa) do 23:55 hodin.

Po uzávěrce budou abstrakty vyhodnoceny odbornou komisí vědeckých pracovníků 1. LF UK nebo odbornými pracovníky Společnosti pro výživu. Na základě hodnocení odborných komisí a preference prezentujícího autora (v případě účasti v SVK) budou nejlépe hodnocené abstrakty v postgraduální a pregraduální kategorii přijaty k přednášce nebo k posterové prezentaci.

Uchazeči obdrží rozhodnutí odborné komise o typu prezentace začátkem května 2023. Program konference bude k dispozici 14 dní před konáním konference. Ve sborníku abstraktů budou vytištěny abstrakty přijaté k prezentaci i ostatní kvalitní abstrakty přijaté odbornou komisí k tisku ve sborníku.

Pro výherce SVK je připravena finanční odměna, odborné publikace, věcné ceny a poukazy od partnerů akce.

Pregraduální sekce:

Přednáška 10 000 Kč

Poster 1. místo: 5 000 Kč

Poster 2. místo: 5 000 Kč

Postgraduální sekce:

Přednáška 1. místo: 10 000 Kč

Přednáška 2. místo: 10 000 Kč

Poster 1. místo: 5 000 Kč

Poster 2. místo: 5 000 Kč


Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor. Informace uvedené ve formuláři budou uveřejněny ve sborníku konference bez následné jazykové úpravy.

 

Šablona posteru ke stažení zde.

Šablona prezentace 4 × 3 ke stažení zde.

Šablona prezentace 16 × 9 ke stažení zde.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat