1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení výběrové komise - Ortopedická klinika 1. LF UK a FNM

Zřízení výběrové komise na obsazení místa přednosty pracovišťě 1. LF UK a FNM

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený odb. společností Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Ortopedická klinika Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. MUDr. Pavel Kubíček ( MUDr. Petr Přikryl) MUDr. Eva Pýchová (Ing. Miroslav Krejčíř, MBA) Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. ( Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.) Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. ( Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. ( MUDr. Jana Tejnická, MBA) Ing. Jindřiška Feldmanová ( MUDr. Jana Tejnická, MBA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA (MUDr. Lukáš Bajer)

 

Hodnocení: spravovat