1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Stanovení výběrové komise - Ortopedická klinika 1. LF UK a FNM

Zřízení výběrové komise na obsazení místa přednosty pracovišťě 1. LF UK a FNM

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Přizvaný odborník Navržený odb. společností Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem
Ortopedická klinika Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. MUDr. Pavel Kubíček ( MUDr. Petr Přikryl) MUDr. Eva Pýchová (Ing. Miroslav Krejčíř, MBA) Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. ( Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.) Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. ( Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. ( MUDr. Jana Tejnická, MBA) Ing. Jindřiška Feldmanová ( MUDr. Jana Tejnická, MBA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA (MUDr. Lukáš Bajer)

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1206 poslední aktualizace: ejano, 04.02.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít