1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odborná praxe pro nelékařské zdravotnické obory, smlouva

72238

Smlouva o zabezpečení odborné praxe 

Pokud zdravotnické zařízení požaduje individuální uzavření smlouvy, musí být smlouva podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student).

 

Pokud pracoviště, na kterém hodlá student praxi vykonávat, požaduje smlouvu, potom si před nástupem na prázdninovou praxi studenti zajistí uzavření naší „Smlouvy o zabezpečení odborné praxe“.

Student předloží vyplněný formulář smlouvy (3 x originál) k podpisu na studijní oddělení a poté ve zdravotnickém zařízení (libovolné pořadí). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami před zahájením praxe. Jeden originál podepsané smlouvy předá student nejpozději při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý originál předá před zahájením praxe garantovi praxe 1.LF, třetí mu zůstává. Zasílání smluv fakulta nevyřizuje.

Student použije formulář 1.LF. Pokud zdravotnické zařízení neakceptuje fakultní formulář, musí si student zvolit k vykonání praxe jiné zdravotnické zařízení.

 

Hodnocení: (hodnotilo 42 uživatelů) spravovat