1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Projekty EU

72087

Na této stránce naleznete informace o evropských projektech, do kterých je zapojena 1. LF UK.

Projekty OPPA
(Operační program Praha Adaptabilita)

oppa

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1.LF UK Praha
Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie
Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu
Fyziologie – interaktivní elektronická učebnice a elektronické návody k praktickým cvičením
Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání

Reforma pregraduální výuky neurologie na 1. LF UK v Praze
Reforma bakalářských studijních oborů ergoterapie a fyzioterapie na 1.LF UK Praha
Inovace studijního programu Zubní lékařství na 1.LF UK Praha
Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně

Projekty OPLZZ
(Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)
oplzz

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog.

Projekty OP VK
(Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
opvk 30964

Physi-Sci-Net síť pro zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání pracovníků a zkvalitnění technického zabezpečení
Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni
Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů
Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc
Spolupráce 21. století
Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)
Interdisciplinární výuka a praxe v lékařské elektronice a informatice
Rozvoj lidských zdrojů pro oblast buněčné biologie (tisková zpráva ke stažení ZDE.)


Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekty OPPK
(Operační program Praha - Konkurenceschopnost)

oppk

www.oppk.cz

Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky
Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie
Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie
Neurolmage-Centrum pro studium morfologie nervové tkáně
Centrum aplikované genomiky solidních nádorů
Pražské vysokoškolské analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí
Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze
Biomodels-centrum pro tvorbu, chov a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob
Péče o nezralé novorozence
Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky
Výzkumné laboratoře nádorů

Projekty EIF
(Evropský integrační fond)

eif
Výměna zkušeností ke vstříčné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí
Středisko vzdělávání ke vstřícné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí
Středisko vzdělávání ke vstřícné zdravotní péči o příslušníky třetích zemí

Projekty jsou spolufinancovány obecným programem Solidarita a řízení migračních toků

Projekty JPD3
(Jednotný programový dokument)

JPD3

Rozvoj E-learningové formy studia na 1. Lékařské fakultě UK v Praze

Síť podpory eZdraví
Další projekty na stránkách http://bioprojekty.lf1.cuni.cz

Projekty byly podpořeny z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy

Projekty VaVpi
(OP výzkum a vývoj pro inovace)

42071

Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu
Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II
Centrum pokročilého preklinického zobrazování
Rozvoj technologického zázemí doktorských programů


Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat