1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninové praxe 2. ročník

 

  • Studenti 2. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi.
  • Všeobecné lékařství: Prázdninová praxe-základy péče o nemocné ( B00036)
  • Zubní lékařství: Prázdninová praxe-péče o nemocné ( B01151)

Aktualizace 26.03.2020:

a) Zápočet musí být udělen do konce oficiálního zkouškového období stanoveného fakultou, resp. UK (nyní 18.9.2020)

b) Možnost vykonat praxi do 18.9. může být ovlivněna případným nouzovým stavem v zemi, v tuto chvíli není jeho konec s jistotou znám

c) Za letní praxi může být ústavem (přednostkou) uznána dobrovolnická činnost, kterou lze potvrdit do deníku studenta – vhodné případně konzultovat dopředu

d) Pro praxi je zatím k dispozici velký počet míst ve VFN

e) Jiná forma náhrady nebyla daným ústavem stanovena

f) Pokud by praxe nebyla či nemohla být vykonána či nebyla nahrazena dobrovolnictvím, její plnění by se muselo přesunout do dalšího akademického roku

 

 

 

 

  • Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.
  • Zápočet z předmětu Prázdninová praxe musí student získat do 09. 09. 2020 tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku. Po tomto datu není možné zápočet získat a předmět zůstane nesplněný.
  • Studenti, kteří mají možnost praxe v zahraničí, se obrátí na garanta předmětu Prázdninová praxe, který je seznámí s doporučeným postupem a dodá anglickou verzi sylabu.
  • Stáž by měla být provedena v časovém limitu 1 měsíce.

Smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe

Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijním oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

Fakulta neakceptuje jiné vzory smluv (jediná výjimka je IKEM a Vinohradská nemocnice). Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení.

Pracoviště, která smlouvu nepožadují

VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.

- pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci:

- Thomayerova nemocnice

- Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - student dodá potvrzení o studiu a kontaktuje Mgr. D. Mikšovskou tel. 321 756 687, Kutná Hora - kontaktovat Jitku Novotnou tel. 327 503 497-

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

- Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L)

- Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy)

- vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2)

- Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu)

- Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o., Plzeň, se sídlem Rakovník- Fakultní nemocnice Olomouc- Oblastní nemocnice Náchod a.s. (studenti se řídí tímto odkazem: https://www.karieravnemocnici.cz/cs/studenti)

S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si na praxi smlouvu, kterou by fakulta potvrzovala, nevyřizuje.

Nemocnice Havlíčkův Brod - student uzavírá smlouvu dvoustrannou, jen mezi ním a nemocnicí (bez účasti 1. LF)

smlouva viz příloha

Sylabus

Student předloží sylabus při nástupu na praxi, v nemocnici odpovědné osobě (vrchní nebo staniční sestra) u zubního lékařství odpovědnému lékaři.

sylabus viz příloha

Deník studenta (Potvrzení odborné praxe)

Po ukončení praxe si student nechá ve zdravotnickém zařízení potvrdit délku a vykonání praxe na formulář Deník studenta. Je nutné splnit minimálně 60% praktických postupů uvedených v deníku. Deník studenta se předkládá garantovi praxe (na ÚTPO), který zapíše zápočet do indexu a do SISu. Odevzdání řádně vyplněného a potvrzeného Deníku studenta a zpětné vazby o průběhu prazdninové praxe probíhá prostřednictvím odkazu v e-learningovém kurzu ve stanoveném termínu.

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat