1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninové praxe 2. ročník

 

  • Studenti 2. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi.
  • Všeobecné lékařství: Prázdninová praxe-základy péče o nemocné ( B00036)
  • Zubní lékařství: Prázdninová praxe-péče o nemocné ( B01151)

 

  • Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.
  • Zápočet z předmětu Prázdninová praxe musí student získat do 10. 09. 2019 tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku. Po tomto datu není možné zápočet získat a předmět zůstane nesplněný.
  • Studenti, kteří mají možnost praxe v zahraničí, se obrátí na garanta předmětu Prázdninová praxe, který je seznámí s doporučeným postupem a dodá anglickou verzi sylabu.
  • Stáž by měla být provedena v časovém limitu 1 měsíce.

Smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe

Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijním oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

Fakulta neakceptuje jiné vzory smluv (jediná výjimka je IKEM a Vinohradská nemocnice). Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení.

Pracoviště, která smlouvu nepožadují

VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.

Pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci: Thomayerova nemocnice, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Oblastní nemocnice Kolín, Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L), Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy) - vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2), Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu. S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si na praxi smlouvu nevyřizuje.

Thomayerova nemocnice smlouvu nevyžaduje, pouze nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani

smlouva viz příloha

Sylabus

Student předloží sylabus při nástupu na praxi, v nemocnici odpovědné osobě (vrchní nebo staniční sestra) u zubního lékařství odpovědnému lékaři.

sylabus viz příloha

Deník studenta (Potvrzení odborné praxe)

Po ukončení praxe si student nechá ve zdravotnickém zařízení potvrdit délku a vykonání praxe na formulář Deník studenta. Je nutné splnit minimálně 60% praktických postupů uvedených v deníku. Deník studenta se předkládá garantovi praxe (na ÚTPO), který zapíše zápočet do indexu a do SISu. Odevzdání řádně vyplněného a potvrzeného Deníku studenta a zpětné vazby o průběhu prazdninové praxe probíhá prostřednictvím odkazu v e-learningovém kurzu ve stanoveném termínu.

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat