1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninová praxe 3. ročník - Dentální hygiena

 

 • Studenti 3. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi.
 • Prázdninová praxe - dentální hygiena ( B03157)
 • Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.
 • Zápočet z předmětu Prázdninová praxe musí student získat k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku. Po tomto datu není možné zápočet získat a předmět zůstane nesplněný.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy:

 • Smlouva není povinná. Smlouvu si zařizujete pouze v případě, že jí po vás v nemocnici požadují.
 • Na pořadí podpisů nezáleží.
 • Zápočet musí být udělen do konce oficiálního zkouškového období stanoveného fakultou, resp. UK
 • Zápočet nezadává studijní oddělení, ale garant předmětu podle podmínek v SISu.
 • Podpis smlouvy na fakultě zprostředkovává studijní oddělení (M. Holanová), přineste smlouvy k podpisu s dostatečným předstihem (cca 1-2 týdny)
 • Student může uzavřít s nemocnicí i individuální smlouvu dvoustrannou - tam není fakulta ani jednou ze smluvních stran (jedna strana student-druhá nemocnice
 •  

  Smlouvy o zabezpečení prázdninové praxe

  Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijním oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

  Fakulta neakceptuje jiné vzory smluv (jediná výjimka je IKEM a Vinohradská nemocnice). Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení.

  Pracoviště, která smlouvu nepožadují

   

  VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.

  více viz https://www.lf1.cuni.cz/nemocnice-ktere-majispecificke-pozadavky

  Co vyplnit do smlouvy?

  Zástupce/statutární zástupce: děkan fakulty

  Osoba zodpovědná za náplň praxe: garant praxe/pověřený zaměstnanec

  Kontaktní osoba ohledně uzavření/podpisu smlouvy: studijní referentka

   

  smlouva viz příloha


   

  Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat