1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Komise pro výběrové řízení

Jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednostů/ek 1. LF UK
Ústav Předseda komise Navržený děkanem Přizvaný odborník Navržený odbor. organizací Navržený Akademic. senátem
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. (Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.) Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.) RNDr. Bohuslava Trnková ( MUDr. Jiřina Crkovská) Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. ( Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)

 

Termín pro přijetí přihlášek je 10.3.2014.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1280 poslední aktualizace: ejano, 01.04.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít