1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jmenování komisí pro obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

 

Jmenování komisí pro obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
na jednotlivá pracoviště 1. LF UK

 

Ustav - klinika

Předseda

komise

Navržený

odborovou

org. – odborník

Odborník

Odborník

Navržený

Akadem. senátem

odborník

Náhradník

Anatomický ústav
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková

 

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie
1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Mgr. Milada Koštířová

Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc.

Tomáš Parvíz Mirchi

(František Vaňásek)

MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc.

Ústav biochemie a experimentální onkologie

1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Mgr. Milada Koštířová

Doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.

Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.

 

Tomáš Parvíz Mirchi

(František Vaňásek)

Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.

Fyziologický ústav
1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Mgr. Milada Koštířová

Prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. MBA

Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.

Tomáš Parvíz Mirchi

(František Vaňásek)

MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Mgr. Milada Koštířová

PaedDr. Josef Marcoň

Mgr. Oldřich Vlasák

Tomáš Parvíz Mirchi

(František Vaňásek)

Mgr. Eliška Jarošová

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková

 

Mgr. Aleš Beran, Ph.D.

Ing. Jana Bílková

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková

 

Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková

 

Mgr. Jana Heczková, Ph.D.

Mgr. Miluše Kulhavá

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Mgr. Kateřina Chvojková

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

RNDr. Bohuslava Trnková

 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

MUDr. Jana Vojtíšková

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Norbert Král

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

RNDr. Ivana Tichá, PhD.

Mgr. Jan Hojný

MUDr. Jana Rosmusová

Tomáš Parvíz Mirchi

(František Vaňásek)

MUDr. Jan Galko

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

MUDr. Václav Ptáčník

 

Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.

MUDr. Petr Dvořák

 

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

(David Kulišiak)

Ing Daniela Skibová, Ph.D.

 

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

MUDr. Lenka Fialová

Prof. MUDr. Stanislav Štípek

MUDr. Ivan Šebesta

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

(David Kulišiak)

Doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan

Chirurgická klinika
1. LF UK a TN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

MUDr. Jana Vedralová

(MUDr. Soňa Dušková)

MUDr. Robin Strnad

MUDr. Karel Veškrňa

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

(David Kulišiak)

MUDr. Lukáš Vrbenský

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

(MUDr. Martin Mašek)

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

(David Kulišiak)

MUDr. Václav Poláček, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

MUDr. Jana Vedralová

(MUDr. Soňa Dušková)

MUDr. Jitka Nováková

MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

(David Kulišiak)

MUDr. Petr Kümmel

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Jan Bartoška

(Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

MUDr. Jana Šálková, CSc.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

MUDr. Tomáš Janota, CSc.

Jan Bartoška

(Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.

MUDr. Aleš Novotný

MUDr. Renata Šroubková

Jan Bartoška

(Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

MUDr. Karel Hrubant

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

Mgr. Štěpánka Vlčková, CSc.

Jan Bartoška

(Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

MUDr. Kamil Vlček

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

Doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

MUDr. Alena Slováková

MUDr. Ilona Roušalová, Ph.D., MBA

Jan Bartoška

(Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.)

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Martin Mašek, Ph.D.

MUDr. Josef Hořejš, CSc.

Doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Vladimír Černý

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA

Mgr. Kateřina Rybářová

Ing. Bc. Milan Šebek

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

Mgr. Jakub Jeníček

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Doc. MUDr. Alena Černá, CSc.

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Josef Závada, CSc.

I. Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Eva Pýchová

 

Doc. MUDr. Jan Pech, CSc.

MUDr. Jaroslav Kalvach

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Evžen Beitl

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

MUDr. Eva Pýchová

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

MUDr. Štěpán Novák

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

(Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.)

MUDr. Vladimír Koucký

Oční klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

MUDr. Michaela Brichová

František Vaňásek

(Jan Bartoška)

MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.

Gynekologicko- porodnická klinika
1. LF UK a VFN

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Prof. MUDr. David Kužel, CSc.

Doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

František Vaňásek

(Jan Bartoška)

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a NNB

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

 

Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

(MUDr. Martin Mašek)

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

František Vaňásek

(Jan Bartoška)

MUDr. Viktor Aster, Ph.D.

 

V Praze dne 30. 11. 2018

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat