1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1.LF - upuštění od přijímací zkoušky

 

 

Děkan 1. lékařské fakulty stanovil, že ke studiu ve studijním programu:

1) Všeobecné lékařství bude pro akademický rok 2019/2020 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia do průměru 1,13 (včetně).

2) Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie bude pro akademický rok 2019/2020 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia s průměrem 1,0.

3) Specializace ve zdravotnictví obor Adiktologie v kombinované formě bude pro akademický rok 2019/2020 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek za 1. a 2. ročník studia v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví obor Adiktologie průměr 1,5.

Stanovisko děkana 1. lékařské fakulty, bude jednotlivým uchazečům zasláno do 15 pracovních dnů doporučenou poštou.

V Praze dne 2.4.2019


 

                                                                                             prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,v.r.
                                                                                                              děkan fakulty


 


 

Hodnocení: (hodnotilo 117 uživatelů) spravovat