1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1.LF - upuštění od přijímací zkoušky

Děkan 1. lékařské fakulty stanovil, že ke studiu ve studijním programu:

1) Všeobecné lékařství bude pro akademický rok 2023/2024 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia do průměru 1,10 (včetně).

2) Fyzioterapie bude pro akademický rok 2023/2024 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia s průměrem 1,0.

3) Adiktologie (NMgr.) v prezenční formě bude pro akademický rok 2023/2024 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek za 1. a 2. ročník studia v bakalářském studijním programu Adiktologie průměr 1,5.

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty, bude jednotlivým uchazečům zasláno do 15 pracovních dnů.

V Praze dne 28.3.2023 

 

                                                                                             prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,v.r.
                                                                                                              děkan fakulty 


 

Hodnocení: (hodnotilo 126 uživatelů) spravovat