1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mlino| tisk | spravovat

Rozhodnutí děkana 1.LF - upuštění od přijímací zkoušky

Děkan 1. lékařské fakulty stanovil, že ke studiu ve studijním programu:

1) Všeobecné lékařství bude pro akademický rok 2017/2018 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia do průměru 1,10 (včetně).

2) Zubní lékařství bude pro akademický rok 2017/2018 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia s průměrem 1,00.

3) Specializace ve zdravotnictví oboru Fyzioterapie bude pro akademický rok 2017/2018 upuštěno od přijímací zkoušky u všech uchazečů, kteří splnili část podmínek stanovených pro upuštění od přijímací zkoušky a měli výsledný průměr všech známek ze středoškolského studia s průměrem 1,00.


Stanovisko děkana 1. lékařské fakulty, bude jednotlivým uchazečům zasláno do 15 pracovních dnů doporučenou poštou.V Praze dne 31.3.2017


                                                                                        Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,v.r.

                                                                                                       děkan fakulty


 


 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 33848 poslední aktualizace: jzasp, 31.03.2017
Hodnocení: (hodnotilo 114 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít