1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

DOVYBAVENÍ CENTRA MEDICÍNSKÝCH SIMULACÍ FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU 1. LF UK

Číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008519


Projekt „Dovybavení Centra medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Realizace projektu: 2. 7. 2024 až 31. 12. 2025

Řešitel projektu: doc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na specializační vzdělávání, zejména na doplnění nejmodernějšího přístrojového vybavení pro Centrum medicínských simulací (CMS) 1. LF UK a na přípravu expertů pro simulační výuku, která je jednou z nejintenzivnějších a nejinteraktivnějších metod vzdělávání v medicíně a je příkladem moderních výukových trendů. Simulační výuka má za cíl samostatné řešení problémů, práci v malých skupinách, vysoce realistické provádění úloh, reflexní učení, důraz na porozumění souvislostem a aplikaci znalostí v praxi. Projekt je zaměřen na postgraduální vzdělávaní, ale řada metod bude využita také ve vyšších ročnících pregraduálního studia.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kapacity CMS 1. LF UK pro potřeby postgraduálního, zejména specializačního a celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických profesí, a to prostřednictvím těchto dílčích cílů:

1. Rozšíření kapacity stávajícího simulačního centra: centrum bude vybaveno pěti novými simulátory, díky nimž se znásobí kapacita centra a do výuky budou zavedeny nové technologie.

2. Příprava nových výukových témat a rozšíření simulačních úloh pro další obory.

3. Rozvoj metodiky a lektorského systému, který bude pilotně ověřen, a zajištění vzdělávání a motivace nových lektorů z řad mladých lékařů.

4. Rozvoj systému hodnocení výsledků výuky.

5. Rozvoj týmové a mezioborové spolupráce díky zapojení týmu zdravotníků různých specializací.

Dopad projektu:

Bezprostředním dopadem projektu je rozšíření kapacity pro konání popromočních simulačních kurzů. Nákupem špičkového moderního vybavení a školením lektorů se zvýší nejen kapacita, ale i kvalita a věrnost výuky a počet oborů, ve kterých budou simulační výukové moduly dostupné (např. interní a chirurgické).

Strategickými důsledky bude větší nabídka vzdělávacích akcí, zlepšení praktické připravenosti zdravotníků, a tedy bezpečnější a kvalitnější zdravotní péče.

Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Pokorná, e-mail: marketa.pokorna@lf1.cuni.cz

Odkaz na stránky Centra medicínských simulací je zde.

Dedikace projektu / Acknowledgement:

Projekt „Dovybavení Centra medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK“ (číslo projektu CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008519) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

The project “Retrofit of the Center for Medical Simulations of the Institute of Physiology of the First Faculty of Medicine, Charles University” (reg. No. CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008519) – Funded by the European Union – Next Generation EU.

 

Hodnocení: spravovat