1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od 1. 4. 2008:

Název pracoviště

Obsazované místo

Druh  úvazku

Požadavky

Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

5 x asistent

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, doložitelná předchozí zkušenost s prací v laboratoři, znalost AJ, schopnost týmové práce

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, vědecká práce se zaměřením na molekulární genetiku, znalost AJ

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1 x odborný asistent

1 x odborný asistent

celý  prac. úvazek

částečný prac. úvazek

VŠ pedagogického zaměření, specializace na sportovní hry, znalost sportovní a rekondiční masáže, aktivní znalost AJ příp. NJ

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

zaměření na obor dějiny lékařství, čeština, VŠ vzdělání v oboru

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

zaměření na koordinaci klinické praxe magisterského studia a výuku předmětu ošetřovatelské postupy v intenzivní péči, VŠ v ošetřovatelství nebo příbuzných oborech, odborná způsobilost v oboru všeobecná sestra, osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a specializovaná způsobilost v oboru ARIP, praxe v intenzivní péči mim. pět let, pedagogická praxe min. 2 roky

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1 x profesor

1 x asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav tělovýchovného lékařství
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

1 x docent

částečný prac. úvazek

 

 

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

3 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Centrum adiktologie při Psychiatrické
klinice 1. LF UK a VFN

5 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

odborná způsobilost

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1 x docent

 

částečný prac. úvazek

 

min. 15 let praxe, zaměření na vědecko-výzkumné záměry v oblasti poruch rovnováhy, publikace vztahující se k tomuto tématu jsou nezbytné

Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK

1 x odborný asistent

celý prac. úvazek

 

zaměření na fyzioterapii, VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace, možnost ubytování

 

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

zaměření na výuku ČJ, AJ a Latiny, výuka základů lékařské terminologie, možnost ubytování

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

odborná způsobilost v pediatrii, zaměření na péči o rizikové kojence, aktivní znalost AJ

 

I. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1 x profesor

částečný prac. úvazek

 

výuka obecné a speciální chirurgie, zaměření na chirurgii břišní včetně chirurgie  laparoskopické, zkušenost v jednodenní chirurgii vítána

 

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

min. pět let praxe v oboru chirurgie, specializační atestace v oboru, zkušenost v intenzivní pooperační péči

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

7 x odborný asistent

 

částečný prac. úvazek

 

 

II. chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

kvalifikační atestace v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo kardiochirurgie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

zaměření na etické problémy spojené s oborem, min. 5 let praxe v oboru anesteziologie a resuscitace

Oční klinika
1. LF UK a VFN

2 x odborný asistent

částečný prac. úvazek

 

 

Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

 

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1 x asistent

 

částečný prac. úvazek

 

 

Další všeobecné požadavky: min. magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikací a praxí s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.

 

Vypsání všech výběrových řízení je zveřejněno dne  14. 1. 2008 ve Zdravotnických novinách.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je  18. 2. 2008

 

V Praze dne 7. 1. 2008

 

                                                                       Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
                                                                                    děkan fakulty

Hodnocení: spravovat