1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Děkan 1.LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky podpůrných forem pedagogické činnosti na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky podpůrných forem pedagogické činnosti na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2011. Požadujeme min. bakalářské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – mzdová třída L1.
Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, zasílejte do pěti týdnů po zveřejnění na adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. Informace jsou uvedeny na www.lf1.cuni.cz.

Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno dne 18. 7. 2011 ve Zdravotnických novinách

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 22. 8. 2011

V Praze dne 13. 7. 2011

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat