1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

25. studentská vědecká konference 1. LF UK a XII. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví

Vážení studenti magisterských a doktorských studijních programů. Vítáme Vás na stránkách 25. studentské vědecké konference (SVK) 1. LF UK a XII. studentské konference Výživa, potraviny a zdraví (VPZ) Společnosti pro výživu pod záštitou 1. LF UK.

103145

Termín ukončení podávání přihlášek a abstraktů je pátek 15. 3. 2024 do 23:59 hodin.


Konference se konají v úterý 7. 5. 2024 v prostorách Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty UK, Albertov 5, Praha 2. Registrace účastníků od 8:30 hodin.

Své abstrakty přihlaste zde: https://bit.ly/svk-reg-24 Součástí této elektronické aplikace je část určená pro vyplnění kontaktních údajů o prezentujícím studentovi a jeho školiteli a část určená pro vložení abstraktu vědecké práce, kterou chce student prezentovat. Abstrakty mohou být předkládány v českém i anglickém jazyce. Délka textu abstraktu je omezena na 1500 znaků včetně mezer. Název abstraktu, jména autorů a název pracoviště se do tohoto limitu nezapočítávají. Bezprostředně po odeslání přihlášky s abstraktem bude hlavnímu prezentujícímu autorovi automaticky e-mailem zasláno potvrzení o přijetí podání s přiloženým přihlášeným abstraktem, kontaktními údaji a odkazem, na kterém je možné abstrakt dodatečně opravit.

Po uzávěrce budou abstrakty vyhodnoceny odbornou komisí vědeckých pracovníků 1. LF UK nebo odbornými pracovníky Společnosti pro výživu. Na základě hodnocení odborných komisí a preference prezentujícího autora (v případě účasti v SVK) budou nejlépe hodnocené abstrakty v postgraduální a pregraduální kategorii přijaty k přednášce nebo k posterové prezentaci.

Uchazeči obdrží rozhodnutí odborné komise o typu prezentace v polovině dubna 2024. Program konference bude k dispozici 14 dní před konáním konference. Ve sborníku budou uveřejněny abstrakty přijaté k prezentaci i ostatní kvalitní abstrakty přijaté odbornou komisí. Sborník bude ke stažení na webu v elektronické podobě.

Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor. Informace uvedené ve formuláři budou uveřejněny ve sborníku konference bez následné jazykové úpravy.


Pro výherce SVK je připravena finanční odměna, odborné publikace, věcné ceny a poukazy od partnerů akce.

Pregraduální sekce:

Přednáška 10 000 Kč

Poster 1. místo: 5 000 Kč

Poster 2. místo: 5 000 Kč


Postgraduální sekce:

Přednáška 1. místo: 10 000 Kč

Přednáška 2. místo: 10 000 Kč

Poster 1. místo: 5 000 Kč

Poster 2. místo: 5 000 Kč


Speciální cena pro bakaláře: 5 000 Kč


Za jazykovou správnost a obsahovou úplnost abstraktu ručí autor. Informace uvedené ve formuláři budou uveřejněny ve sborníku konference bez následné jazykové úpravy.

 

Šablona posteru ke stažení zde.

Šablona prezentace 4 × 3 ke stažení zde.

Šablona prezentace 16 × 9 ke stažení zde.


 


 

Hodnocení: spravovat