1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise

 

 

 

Pracoviště

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený děkanem 

Navržený ČLK

Navržený odborník

Navržený odborník

Navržený odborník

Navržený odbor. organizací

Navržený ČLS JEP

Navržený ČLS JEP

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený ředitelem nemocnice

Navržený Akademic. senátem

Náhradníci za navržené děkanem a odborníky

II. chirurgická klinika-kardiovaskulár-ní chirurgie

Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc

MUDr. Rudolf Demeš, CSc.(MUDr. Jana Ťuíková)

Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. (MUDr. Marcela Sojáková)

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.)

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (Doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.)

MUDr. Marcela Černická, MBA (MUDr. Petr Mečíř)

Ing. Ernest Ištvánfy, MBA (MUDr. Ivan Pavlík, MBA)

Ing. Zbyněk Chotěborský (Ing. Petra Štípková)

Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.(Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.)

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. (Doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.)

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.( Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.)

Hodnocení: spravovat