1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Zkrácený název: HR Awards

78238

Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_028 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu: 1. 12. 2017 - 31. 5. 2021

Popis projektu: https://www.cuni.cz/UK-8854.html

Kontakt: Mgr. Tereza Svobodová, email: tereza.svobodova@ruk.cuni.cz

Kontaktní osoba za 1. LF UK: Ing. Vojtěch Malina, e-mail: vojtech.malina@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat