1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zdravé ledviny pro všechny: Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody!

Zdravé ledviny pro všechny
Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody!

Celých 10 % světové populace trpí nějakou formou poškození ledvin, je proto velmi potřebné zvýšit povědomí veřejnosti o nemocech ledvin a jejich komplikacích. Předpokládá se, že výskyt chronického onemocnění ledvin v následujících 10 letech dále vzroste o cca 17%. Chronické onemocnění ledvin je nyní pokládáno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jinými organizacemi za globální problém lidského zdraví. Ve čtvrtek 12. března 2015 oslavíme už podesáté Světový den ledvin, jehož hlavním tématem budou tentokráte „Zdravé ledviny pro všechny“.

„12. března 2015 zveme všechny včetně vládních představitelů, zdravotníků a pacientů, aby si připili na své ledviny a nabídli skleničku vody svým rodinným příslušníkům, přátelům a spolupracovníkům. Je to symbolické gesto a zároveň začátek další diskuze o potřebě mít hojnější informace o rizicích, nebezpečích a důsledcích chronického onemocnění ledvin a o tom, jak onemocnění ledvin předcházet a jak ho nákladově efektivními způsoby celosvětově léčit, zejména ovlivněním životního stylu,“ nabádá přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN.

Světový den ledvin

Světový den ledvin, nejvýznamnější akce na světě zaměřená na zdravé ledviny, je organizován Mezinárodní nefrologickou společností (International Society of Nephrology, ISN) ve spolupráci s Mezinárodní federací nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations, IFKF). V České republice zaštiťují Světový den ledvin Česká nadace pro nemoci ledvin a Česká nefrologická společnost. Cílem akce je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Letošní téma „Zdravé ledviny pro všechny” připomíná, že riziko nemocí ledvin je u různých osob různé a také že celosvětově ne všichni pacienti mají přístup k potřebné zdravotní péči.

Rizikové populace

Některé komunity v zemích s vysokým i nízkým národním důchodem jsou ve větším riziku než ostatní vzhledem k jejich etnicitě, sociální situaci nebo místu, kde žijí. To má vzhledem k extrémně vysokým nákladům na léčbu náhradou funkce ledvin závažné celospolečenské důsledky. Afričané, Indiáni, Hispánci, Asiaté a jiné domorodé populace trpí častěji diabetem a vysokým krevním tlakem, hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin. Tyto populace jsou proto ve zvýšeném riziku vývoje závažného onemocnění ledvin a nakonec i selhání ledvin. Např. Afroameričané mají ve srovnání s bílými obyvateli USA třikrát vyšší riziko vývoje selhání ledvin. Afroameričané mají ve srovnání s občany USA evropského původu výrazně vyšší průměrný krevní tlak, hypertenze se u nich vyvíjí v mladším věku a mají větší riziko komplikací hypertenze, mezi které patří chronické onemocnění ledvin, cévní mozkové příhody a srdeční onemocnění.

Celou situaci dále zhoršuje další problém u rizikových populací: špatná kvalita a nedostatek vody, nezdravá a nekvalitní strava a nápoje, jazykové bariéry, nízká úroveň vzdělání a gramotnosti, nízký příjem, nezaměstnanost, nedostatečné nebo chybějící zdravotní pojištění a určité pro dané kultury specifické postoje ke zdraví. Spolupředseda řídícího výboru Světového dne ledvin za IFKF Dr. Guillermo Garcia připomíná, jaké je to bojovat s nemocemi ledvin v nedostatečně rozvinutých zemích, nepřipravených čelit narůstajícímu počtu těchto pacientů: „Trpět selháním ledvin v Mexiku je tragédie. Pokud nemáte sociální pojištění, pokud nemáte privátní pojištění, jste odsouzeni k smrti.”

Léčba onemocnění ledvin v ČR

V České republice je léčba náhradou funkce ledvin (dialýza nebo transplantace) dostupná a plně hrazená pro všechny pacienty. Velkým problémem je ale pozdní záchyt chronického onemocnění ledvin, u více než 1/3 pacientů je zahájena léčba náhradou funkce ledvin, aniž by předtím byli sledováni v nefrologické ambulanci. U těchto pacientů nemohly být využity všechny možnosti léčby chronického onemocnění ledvin, které by mohly umožnit se selhání ledvin vyhnout nebo jeho vývoj alespoň zpomalit, nemohly být včas léčeny komplikace chronického onemocnění ledvin a nemohla být včas zahájena příprava na náhradu funkce ledvin.

Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody

Člen řídícího výboru Světového dne ledvin Dr. Philip Li vyzývá všechny k celosvětové oslavě Světového dne ledvin: „Přípitek skleničkou vody 12. 3. 2015 je dobrý způsob, jak si připomenout, že ledviny jsou životně důležitý orgán, o který bychom se měli starat, ať žijeme kdekoli a ať máme zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin nebo ne. Zdravý způsob života jednoznačně pomáhá snížit riziko chronického onemocnění ledvin a časná detekce a léčba může zpomalit nebo dokonce zcela zastavit progresi chronického onemocnění ledvin.”
V České republice je Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností. Na tiskové konferenci dne 11. 3. 2015 v Praze budou účastníci seznámeni s akcemi, které letos v rámci Světového dne ledvin proběhnou v celé České republice.12. 3. 2015 pak budou moci zájemci podstoupit v Praze a dalších městech výše popsané skríningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.  Podrobné informace o akcích konaných v rámci Světového dne ledvin budou zveřejněny na webových stránkách České nadace pro nemoci ledvin (www.nadaceledviny.cz) a České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz). 

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN

V rámci tiskové konference byl prezentován příběh pacientky s onemocněním ledvin Ing. Heleny Cetlové: http://www.nadaceledviny.cz/vase-pribehy (Foto: Archiv H. Cetlové) 52320 

POZNÁMKY

Klinika nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Klinika nefrologie je zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu glomerulonefritid, renální vaskulitidy, lupusové nefritidy, renální a renovaskulární hypertenzi, amyloidózu ledvin a na dědičné nemoci ledvin. Tradiční jsou i očišťovací metody, od nejstarší hemodialýzy přes peritoneální dialyzační program až po kontinuální metody prováděné na JIP. Od r. 1987 se rozvíjel program plasmaferetický, ve kterém dominují nemoci nervové, z interních RPGN, vaskulitidy a choroby hematologické (ITP, AIHA). Velký počet pacientů z chronického dialyzačního programu nejen z Prahy se u nás léčí pro nejrůznější komplikace. Pacienti s akutním selháním ledvin tvoří víc jak 20 % hemodialyzačních výkonů. Mezi své úspěchy počítá Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN mj. svou účast v mezinárodních projektech (European Vasculitis Study Group, European Renal cDNA Bank), diagnostiku mutací u autosomálně dominantních polycystických ledvin a vrozených tubulopatií či léčbu pacientů s glomerulopatiemi novými imunosupresivy a biologickou terapií. Přednostou Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN je prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA. http://nefr.lf1.cuni.cz/.

 

Hodnocení: spravovat