1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024717

Projekt je realizován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název výzvy: APLIKACE - VÝZVA VIII.

Číslo výzvy: 01_20_321

96457

Projekt fyzicky ukončen.

Realizace projektu: 01.04.2021 - 31.3. 2023

Řešitel projektu: doc. MUDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na založení výzkumně vývojové platformy variantních specifických protilátek proti koronavirovým infekcím, zvláště pak se zaměřením na onemocnění COVID19. V rámci projektu budou připraveny a odzkoušeny specifické protilátky proti COVID19, bude ověřena jejich účinnost a neškodnost na zvířecích modelech s cílem ověřit jejich účinnosti a neškodnost s minimalizací možných rizik nežádoucích reakcí pro preventivní a léčebné použití proti koronavirovým infekcím se zaměřením na COVID19.

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat technologickou platformu a personální zázemí pro vývoj, přípravu a zkoušení variantních specifických protilátek proti koronavirům se zaměřením na onemocnění COVID19. V rámci projektu budou připraveny rekombinantní antigeny s definovaným variantním obsahem strukturálních proteinových subjednotek SARS-CoV-2, které budou produkovány v hmyzích buňkách pomocí rekombinantních bakulovirů. Tento expresní systém umožňuje přípravu nativních glykoproteinů nesoucí imunogenní epitopy v nativní podobě, tzn. ve formátu, který vykazuje velmi podobné prostorové a konformační uspořádání antigenů jako u původního viru, od kterého jsou odvozené. Navíc proteiny budou označeny koncovou kotvou His-tag, aby mohly být ze suspenzí izolovány v čisté podobě. Purifikované a fyzikálně i biochemicky analyzované rekombinantní proteiny budou využity v modelech imunizací imbredních BALB/c, nebo humanizovaných myší pro klasickou konstrukci hybridomů produkujících panel monoklonálních protilátek, s cílem získat monoklonální protilátky s neutralizační vlastností, které silně potlačují virem SARS-CoV-2 zprostředkovaný vstup do buněk ať už přímou vazbou na konzervované epitopy proteinových výběžků viru, nebo vazbou na antigenní determinanty receptorů ACE2 na membránách buněk, dále budou vyvíjeny a připraveny nanoprotilátky na bázi malých molekul podobných protilátkám přirozeně produkovaných některými velbloudy, včetně lamy a alpaky. Výroba těchto rekombinantních protilátek bude probíhat v bakteriálních buňkách E. coli, jejichž růst a udržování je mnohem levnější než v případě savčích buněk potřebných pro normální produkci monoklonálních protilátek. FDA schválila několik těchto nanoprotilátek jako terapeutický produkt. Dále bychom chtěli připravit specifické anti SARS-CoV-2 IgY protilátky připravené z vaječných žloutků imunizovaných slepic. S touto technologií přípravy purifikovaných specifických protilátek proti virovým a bakteriálním infekcím má společnost velké zkušenosti.

Změny v důsledku projektu: Potřeba projektu vyplývá z aktuální nákazové situace, kdy vzrůstá prevalence onemocnění, specifické produkty pro prevenci a léčbu onemocnění zatím nejsou k dispozici, vakcíny které budou v brzké době schváleny Evropskou lékovou agenturou budou mít pravděpodobně některá indikační omezení a budou mít i vedlejší nechtěné reakce, a to i vzhledem k tomu, že vznikaly ve zrychleném režimu autorizace, i v důsledku k závažnosti pandemie, čeká nás tudíž spousta doplňkových studií, aby se detailně ověřila bezpečnost nově vyvíjených preparátu proti COVID19, v souvislostí s možnosti výskytu alergií, autoimunitních a anafylaktických reakcí. Vzhledem k tomu, že se na trhu objeví spousta komerčních produktů, bude třeba vyhodnotit jejich kvalitu ve vztahu k účinnosti a neškodnosti pro jejich uživatele, naše společnost, mající bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a exportem vakcín a specifických antivirových protilátek si klade za cíl vyvíjet svoje vlastní produkty (vakcíny a protilátky proti COVID19) a srovnávat a vyhodnocovat jejich kvalitativní parametry s autorizovanými produkty na trhu. K tomu je nutno založit funkční platformu z hlediska technického, technologického a personálního zabezpečení s partnery z prestižní akademické sféry, abychom byli připraveni nejen pracovat na produktech proti současné koronavirové pandemii, ale být připraveni a na budoucí hrozby spojené s koronaviry, které pravděpodobně s pandemií COVID19 nezmizí. Naše společnosti (1. LF UK a DYNTEC ) mají dostatečné materiální, personální a technické zázemí pro zahájení intenzivního výzkumu a vývoje koronavirových infekcí v rámci založené platformy. Vývoj v oblasti léčiv bude orientován na vysoce sofistikované léčivé produkty z oblasti GMO a rekombinantních technologií přípravy vakcín a imunoglobulinů a vzhledem k tendenci vysoké poptávky po těchto produktech očekáváme progresivní růst, s predikcí vysokého profitu do budoucna i v souvislosti s probíhající pandemií.

Řízení projektu: Bc. Kristýna Matějková, DiS., email: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz


 

 

Hodnocení: spravovat