1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vývoj softwarového řešení a prototypu pro diabetiky: DICATIL - DIabetes CAre - TIme for Life

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020283

Projekt je realizován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název výzvy: APLIKACE - VÝZVA VII.

Číslo výzvy: 01_19_262

91941

Projekt fyzicky ukončen.

Realizace projektu: 1. 8. 2020 - 31.3. 2023

Řešitel projektu: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 

Popis projektu: Projekt reaguje na situaci na trhu a vývoj společnosti, kdy je velkým celospolečenským problémem posledních 40 let každoroční růst pacientů s civilizačními chorobami, mezi kterými se na přední příčky řadí cukrovka a nadváha s obezitou. Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní (tj. zhruba 10 tisíc/rok), bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR bez ohledu na věk. Intervence zdravého životního stylu je založena na dokonalé analýze energetického příjmu a výdeje, glykémií a dalších biologicky monitorovatelných parametrů, což je v praxi velmi složité a většinou složitě vyhodnotitelné nejen v závislosti na aplikaci, resp. databázi, která je zrovna k dispozici, ale také na schopnosti jedince některá data zadávat ručně. Na trhu existují sice komerční databáze potravin a SW pro zadávání jídelníčku, nicméně většina vznikla v rámci různých dotovaných projektů a jsou v současné době problémy s její aktualizací.
Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj unikátního a inovativního SW, který významně pomůže zlepšit boj s diabetem a obezitou. SW umožní propojení již existujících aplikací a SW pro monitoring glukózy s aplikacemi pro monitoring pohybové aktivity (energetický výdej) a stravy (energetický příjem). Kromě univerzálního prostředí /možnost používat různá zařízení v rámci self-monitoringu/ bude důležitou součástí a vlastností SW sběr trénovacích dat, která budou použita pro prototyp prediktoru a na kterých se bude - prediktor - výhledově sám pomocí systému umělé inteligence učit u daného jedince a tím zpřesňovat personifikované predikce pro konkrétního uživatele - personalizovaná (tele)medicína. SW bude připravován pro napojení na zdravotnické SW, aby data uživatelů mohli využívat i lékaři, nutriční terapeuti, trenéři a mohli tak přistupovat k léčbě na základě reálných dat.
Změny v důsledku projektu: Značnou měrou přispěje k řešení dopadu civilizačních chorob, v prví fázi zejména diabetu a obezitě. Zlepší kompenzaci diabetu u uživatelů a zjednoduší život diabetikům/uživatelům, kteří budou pod neustálou kontrolou, což je donutí k zodpovědnějšímu způsobu života a rychlejšímu uzdravení. Omezí se četnost návštěv u lékaře, protože ten bude moci mít k dispozici díky SW kompletní informace. Léčení pokročilejších fází diabetes je finančně velmi náročné a jeho včasné podchycení tak šetří finanční i jiné kapacity. Ty mohou být následně využity v rámci podchycení jiných typů civilizačních chorob. Projekt může mít společenský přesah z toho důvodu, že v důsledku přináší značnou úsporu finančních prostředků státnímu systému zdravotnictví díky tzv. systému preventivní péče. Potenciál softwaru je navíc pomocí různých modulů rozšířit působnost na více uživatelských skupin (obézní lidé bez diabetes, astmatici sportovci a další), čímž se stane společensky ještě užitečnější.

 

  • Přizpůsobený, personifikovaný přístup podle současného vývoje hmotnosti nebo stupně inzulínorezistence s návrhem změn pro reálný a očekávaný výsledek
  • Propojení s ICT - péče poskytovaná prostřednictvím mobilních zařízení (m-Health) s rozsáhlou oblastí zobrazovacích metod i technik pro prevenci, včasnou a přesnou diagnostiku a monitorování léčby
  • Efektivnější léčbu ? monitorovaný pacient = spolupracující pacient s lepšími výsledky
  • Reálný monitoring, pravdivý sběr dat, vyhodnocení, predikce=>zdravější, poslušnější, spolupracující pacient s konkrétními výsledky
  • Snížení nutnosti fyzické návštěvy u lékaře
  • Zvýšení znalostí závislostí o regulaci biologických parametrů na základě selfmonitoringu
  • Zvýšení adherence a compliance uživatelů

 

Řízení projektu: Bc. Kristýna Matějková, DiS; Email: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz
op pik
Hodnocení: spravovat