1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise - obsazení místa přednosty/ky Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise (navržený děkanem) Děkanem přizvaný odborník Navržený odbor. organizací Navržený ČLK Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Dermatovenerologická klinika doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Bc. Monika Stejnerová prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. (MUDr. Ludmila Říhová) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A. Mgr. Ivana Smetáková (Mgr. Zuzana Nová, MBA) Matěj Višňa (doc. MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.) prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat