1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise - obsazení místa přednosty/ky Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB

 

Pracoviště Předseda komise (navržený děkanem) Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Chirurgická klinika prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. MUDr. Ing. Svojmil Ebu Petránek, CSc., MBA (MUDr. Gabriela Vaĺová) MUDr. Martin Mašek (doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.) MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (MUDr. Pavel Horák) Ing. Miloslav Vrána  (Mgr. Lenka Švančarová) prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., MBA) prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Hodnocení: spravovat