1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Transformace pro VŠ na UK

Číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Zkrácený název: eInformatika

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy. 

99797

Realizace projektu: 1. 1. 2022 (LF1 od 1. 7. 2022) až 30. 6. 2024

Řešitel projektu: Ing. Jan Kašpar

Popis projektu a jeho cílů: 
Dílčí část projektu s názvem „Praktická výuka eInformatiky s využitím telemedicíny a eHealth“ ve specifickém cíli A.1 a A.2 navazuje na úspěšný projekt inovace výuky eBiofyzika, který byl realizován napříč pěti LF (LF1, LF2, LF3, LFHK a LFP) na UK. V rámci projektu dojde k digitalizaci navazující výuky lékařské biofyziky a informatiky ve smyslu distanční výuky s využitím prvků telemedicíny a eHealth.

Extenze úspěšného projektu zahrnuje další využití distančních eLearningových nástrojů, vytvoření pilotní výuky, postavené na bázi webinářů, diskuzních fór, online textů a online testů, instruktážních videí a online edukačních her zaměřených na sběr a zpracování pacientských dat v oblasti biofyziky, biomedicínského inženýrství, nemocničních informačních systémů a technologií pro telemedicínu.

Změny v důsledku projektu: 
Pro budoucí lékaře bude v běžné praxi na každodenní bázi nezbytnou činností práce s moderními NIS systémy, proto je zapotřebí studenty připravit na moderní způsob práce s pacientskými záznamy, eHealth metodami a souvisejícími technologiemi.

Budoucí lékaři budou disponovat schopnostmi práce s moderním přístupem k EHR (pacientské záznamy), a zároveň si zvýší kvalifikaci v oblasti moderních způsobů a přístupů v elektronizaci zdravotnictví. Toto vše je nezbytné pro realizaci moderního přístupu s distančním způsobem výuky a moderních metod péče o pacienty.

Dedikace projektu: 
Projekt Tranformace pro VŠ na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022 je financován z Národního plánu obnovy.

Kontakt: Ing. Dana Mesteková, email: dana.mestekova@lf1.cuni.czHodnocení: spravovat