1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

VÝVOJ METOD POKROČILÉ INFORMAČNÍ ANALÝZY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLINICKOU PRAXI

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012336

Projekt je realizován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: APLIKACE IV. výzva - s účinnou spoluprací

Číslo výzvy: 01_17_107

Projekt fyzicky ukončen.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 3. 2020

Řešitel projektu: Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Popis projektu: Předmětem projektu je komplexní řešení v oblasti pokročilých informačních analýz pro preventivní a klinickou medicinální praxi. Výsledkem projektu bude Centrum AIA, zkráceně CAIA. Toto bud znamenat komplexní zázemí pro aplikace (případové studie), které se dotýkají životního prostředí i klinické aplikace

Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je vytvoření kvalitní metodiky pro pokročilou informační analýzu nebezpečných látek v životním prostředí. Mezi hlavními cílovými skupinami projektu jsou odborní pracovníci v oblasti ochrany životního prostředí a dále pracovníci výrobních podniků, které patří mezi významné znečišťovatele a dalších subjektů v navazujících oblastech, které mají výrazný vliv na znečišťování životního prostředí (např. výroba a testování léčiv, výroba nano-materiálových nosičů).
Výsledky výzkumu budou přeneseny do praktických aplikací, které budou mít významný dopad na ochranu životního prostředí, především při zkoumání zdrojů znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami, jejich pohybu, prolínání a vzájemným vztahům jednotlivých složek životního prostředí.

Změny v důsledku projektu: Očekávaným podporovaným výsledkem výzkumu a vývoje bude komplex pokročilých datových metod včetně infrastrukturního zázemí (datového skladu a systému pro řízení a logistiku datových analýz); jejich používáním bude výstupem pokročilá informační analýza (AIA).

Řízení projektu: Kristýna Matějková, DiS; Email: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat