1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

ROZVOJ INFRASTRUKTURNÍHO ZÁZEMÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

 Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Zkrácený název: PhD Infra


Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů.

Realizace projektu: 1. 10. 2023 až 31. 12. 2026

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj moderních forem výuky a tvůrčí činnosti studentů doktorských programů. V projektu je zapojeno všech 17 fakult Univerzity Karlovy a Ústřední knihovna.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově. Dílčími cíli jsou:

a) vytvoření materiálních a infrastrukturních podmínek pro realizaci moderních forem výuky a tvůrčí činnosti doktorandů v souladu s moderními trendy a podmínkami v praxi prostřednictvím pořízení elektronických nástrojů pro výuku, modernizace přístrojového vybavení, učeben, studoven, laboratoří a dalších prostor, ve kterých probíhá výuka nebo tvůrčí činnost studentů DSP,

b) rozšíření kapacity infrastrukturního zázemí pro výuku a tvůrčí činnost studentů DSP prostřednictvím rekonstrukcí stávajících prostor,

c) rozšíření informačního zázemí DSP na UK prostřednictvím pořízení elektronických informačních zdrojů (EIZ) a odborné literatury.

Na 1. lékařské fakultě UK budou pořízeny a instalovány přístroje a vybavení deseti pracovišť pro potřeby vzdělávání a tvůrčí činnosti studentů DSP.

Dopad projektu:

Moderní přístrojové zařízení a vybavení zajistí studentům DSP kvalitní zázemí pro studium a tvůrčí činnost ve vysoké kvalitě odrážející situaci v praxi a srovnatelné se zahraničím. Současně je takové vybavení nezbytnou podmínkou pro rozšíření využívání moderních metod a forem výuky (simulovaná výuka, situační a inscenační metody), zapojení studentů do projektů (samostatné řešení problémů) a vytvoření uceleného zázemí pro studenty DSP, které umožní výměnu zkušeností, realizaci společných činností a networking.

Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Pokorná, e-mail: marketa.pokorna@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu / Acknowledgement:

Projekt „Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů“ (reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0005514) je podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský.

The project “Development of infrastructure for PhD study programmes” (reg. No. CZ.02.01.01/00/22_012/0005514) is supported from the Operational Programme Johannes Amos Comenius.

 

Hodnocení: spravovat