1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Reakce Asociace děkanů lékařských fakult ČR a spolku Mladí lékaři

Zástupci Asociace děkanů lékařských fakult ČR a spolku Mladí lékaři upřesňují vyznění názvu článku Mladí lékaři: Vyšší počet mediků uškodí kvalitě výuky, který vyšel v Hospodářských novinách (26. 4. 2018) a na aktuálně.cz ZDE.

Děkan 1. LF UK a předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.:

Lékařské fakulty již řadu let bojují s nedostatečným financováním výuky a na studenta získávají jen 2/3 prostředků, které na jeho výchovu potřebují. Velmi proto vítáme návrh ministerstva zdravotnictví na navýšení prostředků, které fakulty na medicínské vzdělávání dostávají. Společenské poptávce po lékařích ovšem nelze dostát během roku nebo dvou. Jde o dlouhodobý proces, efekt můžeme očekávat nejprve po šesti letech. Proto je bezpodmínečně nutné, aby tyto prostředky byly dlouhodobě garantovány. Postupné zvyšování počtu přijímaných studentů se samozřejmě neobejde bez navýšení prostředků na lepší ohodnocení stávajících a přípravu nových lékařů – učitelů. Je nutné zvýšit prestiž této profesní skupiny, abychom měli dostatek kvalitních učitelů medicíny pro co nejindividuálnější výuku. Finanční podporu musíme cílit také na prostorové kapacity a do výukových praxí.

Kvalitních žadatelů o studium na lékařských fakultách je stále značný převis, proto se neobáváme, že by navýšení počtu studentů mělo překážku v poptávce po studiu medicíny.

Předseda spolku Mladí lékaři MUDr. Martin Kočí:

Jednoznačně pozitivně vnímáme snahu ministerstva zdravotnictví o navýšení financí pro lékařské fakulty. Jejich podfinancovanost dlouhodobě znemožňuje rekrutovat lékaře – pedagogy do svých řad. Dojde-li ke zvýšení platů lékařů – učitelů, lze v delším horizontu očekávat posílení jejich řad, a pak i navyšování počtu mediků může být reálné. Jako první krok k navýšení počtu českých absolventů očekáváme redukci anglicky studujících skupin ve prospěch českých, toto opatření bez adekvátního financování není jinak možné. Dále pak je nutné, aby tyto prostředky byly dlouhodobě garantovány a nejednalo se o jednorázovou podporu, či podporu, která může být kdykoliv zrušena další vládou. S lékařskými fakultami se shodujeme v tom, že je žádoucí snižovat poměr počtu studentů na jednoho učitele.

Celkový efekt podpory lékařských fakult bude hlavně závislý na konkrétních parametrech projektu navyšování financí.

Kontakty:

http://dekanilf.cz/

http://www.mladilekari.com/

 

Hodnocení: spravovat