1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

První medičky z řad ukrajinských uprchlíků se zapojí do výuky na 1. LF UK

(Praha, 20. 4. 2022) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se snaží pomáhat ukrajinským studentům medicíny od začátku ruské invaze. Mimo jiné pro ně otevřela možnost stážovat na fakultě jako „free-mover“ ještě v aktuálně probíhajícím semestru. Prvních devět mediček z ukrajinských univerzit již splnilo kritéria, a budou se tak moci zapojit do výuky. Dle kapacit a svých jazykových schopností se zařadí buď do českého, nebo anglického studijního programu.

„Jako lékařská fakulta vnímáme kritickou situaci ukrajinských studentek a studentů lékařství na ukrajinských univerzitách. Těm, kteří přicházejí do naší země, bychom dle možností chtěli umožnit pokračovat aspoň v části výuky,“ vysvětluje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka a dodává, že fakulta hodlá ukrajinské studenty medicíny podporovat dlouhodobě: „V delším časovém horizontu budeme připravovat pomoc nejen jednotlivým studentům, ale ukrajinskému lékařskému školství obecně, například i spolupracovat v oblasti distanční výuky. Jsme si vědomi, že mnozí z ukrajinských mediků pomáhají a budou pomáhat doma na Ukrajině. I u nich je třeba myslet nejen na první týdny, ale také dlouhodobou pomoc.“

Teorie, praxe i čeština
Stáže jsou nyní garantovány do konce letního semestru. V jejich rámci budou moci studenti z Ukrajiny navštěvovat jak vybrané teoretické ústavy, tak některá klinická výuková pracoviště. Zároveň se budou učit česky, aby se mohli přihlásit k řádnému studiu v přijímacím řízení do studia v akademickém roce 2023/2024. Když uspějí, mohou si pak nechat některé předměty uznat, aby mohli rychleji postoupit do vyšších ročníků. Program „free movers“ by měl pokračovat i v dalším, zimním semestru, jeho organizace se bude odvíjet podle situace na Ukrajině. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolní na podporu ukrajinských studentů prostředky ve výši 150 milion korun. Univerzita Karlova nabízí studentům kromě stipendijní podpory také ubytování na kolejích a stravu.

Psychologická pomoc i stipendia
Na 1. LF UK v současnosti studuje 50 ukrajinských studentek a studentů v běžných studijních programech a dalších 150 se letos ke studiu na největší české lékařské fakultě hlásí (z celkových letošních 6000 uchazečů). Kromě psychologické pomoci, kterou pro ně fakulta připravila ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí, si mohou studenti 1. LF UK zažádat si o stipendijní podporu z důvodů přímých i nepřímých následků války na Ukrajině. Pro zahraniční studenty ohrožené nedemokratickými režimy, kteří již jsou zapsáni ke studiu na Karlově univerzitě nebo se na studium připravují, je určeno stipendium Václava Havla. Ani jedno z těchto stipendií není udělováno plošně, žádost vždy prochází individuálním posouzením.

Důležitá čísla a odkazy na pomoc:

· Informace o stipendiích 1. LF UK: https://www.lf1.cuni.cz/podpora-a-stipendia-pro-ukrajinske-studenty

· Psychologická a krizová pomoc: https://www.lf1.cuni.cz/psychologicka-a-krizova-pomoc-studentum-1-lf-uk-v-souvislosti-s-valecnym-konfliktem-na-ukrajine

· Dary můžete zasílat na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy na bankovní účet 556677359/0800.

· Pomoc UK osobám dotčeným konfliktem na Ukrajině zde: https://ukrajine.cuni.cz/doma

Hodnocení: spravovat