1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podpora a pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině

Jste student 1. LF UK a potřebujete psychologickou pomoc v souvislosti děním na Ukrajině? 

Informace najdete ZDE.

Jste ukrajinský student (máte ukrajinské občanství a trvalý pobyt na Ukrajině)?
Na naší fakultě bude možné za splnění níže uvedených podmínek studovat formou stáží jako free movers. Stáže by byly garantované do konce letního semestru 2022 (do 5. června 2022). Je možné, že budete zařazeni buď do českého či anglického studijního programu podle našich kapacitních možností a jazykové znalosti. 

Možnosti jsou kapacitně omezeny.

Student musí splňovat tyto podmínky:
– ukrajinské občanství a trvalý pobyt na Ukrajině
– studium medicíny na veřejné státní škole, v neplaceném programu (relevantní doklad potvrzující studium)
– program všeobecné lékařství v 1–5. ročníku s výjimkou 6. ročníku
– program zubní lékařství v 1–4. ročníku s výjimkou 5. ročníku
– očkování proti hepatitidě B (v případě registrace v ČR lze doklad nahradit odběrem protilátek nebo provést očkování zde)
– registrace, povolení pobytu v ČR.

Kontakt: helpukraine@lf1.cuni.cz

Fakulta nezajišťuje ubytování a stravu. V případě ubytování na kolejích je nutné podat žádost na Univerzitu Karlovu.
Koleje a menzy: https://kam.cuni.cz/KAM-15.html
Kontakt: rezervace@kam.cuni.cz; accommodation@kam.cuni.cz

Jste zahraniční student, který studoval na Ukrajině?
Transfery na naší fakultě nelze realizovat.
Je možné podat přihlášku a zúčastnit se standardního přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023.

Možnosti stipendií
Ministerstvo školství uvolní 150 milionů Kč na podporu ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc budou moct školy využít pro studenty, kteří se v ČR zapíšou k běžnému studiu, nebo i pro ty, kteří přijedou na krátkodobé studijní pobyty. Na jednoho posluchače mohou v tomto a příštím akademickém roce získat až 150 000 Kč. O dalším postupu v této věci budeme informovat.

Pro studenty UK již v tuto chvíli – tedy i pro studenty přímo i nepřímo postižené válkou na Ukrajině – lze požádat o stipendium v případě akutní tíživé situace studenta Univerzity Karlovy (https://cuni.cz/UK-10938.html, informace v aj https://cuni.cz/UKEN-588.html)

Pro zahraniční studenty ohrožené nedemokratickými režimy, kteří již jsou zapsáni ke studiu na UK nebo se na studium systematicky připravují, je určeno stipendium Václava Havla (https://cuni.cz/UK-9988.html, informace v aj https://cuni.cz/UKEN-1305.html)

Ani jedno z těchto stipendií není udělováno plošně. Žádost vždy prochází individuálním posouzením.


Podpora z Nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy:

Vybrané prostředky převedené na transparentní účet a označené slovyUKrajině“ budou použity v rámci k výzvy k následujícím aktivitám:

1. podpora studentů a zaměstnanců na Univerzitě Karlově, kteří se dostali do socioekonomických problémů z důvodu konfliktu na Ukrajině;

2. podpora studentů a zaměstnanců, kteří z důvodu pomoci rodinným příslušníkům ovlivněných válečným konfliktem na Ukrajině opouštějí Českou republiku;

3. podpora rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky;

4. příspěvek na ubytování rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky, zejména jde-li o ubytování v zařízeních univerzity;

5. jiné formy pomoci studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině;

6. podpora aktivit členů univerzitního společenství na pomoc studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině, např. výuka, hlídání dětí, právní, psychologická, překladatelská a další forma pomoci včetně koordinace těchto aktivit;

7. podpora vlastních aktivit studentů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků zasažených konfliktem na Ukrajině směřujících k vzájemné pomoci, vytváření příležitostí ke spolupráci, rozvíjení dialogu včetně společenských akcí, publikační a osvětové činnosti, tvoření mediálního obsahu;

8. další případy pomoci, o které rozhodne správní rada nadačního fondu.

Transparentní účet NF UK vedený u České spořitelny: 556677359/0800.


Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat