1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Zkrácený název: PoC 1. LF
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376

74795

Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Název výzvy: 24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Číslo výzvy: 07_16_040

Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019 (udržitelnost projektu do 20. 3. 2025)
Řešitel projektu:

KA01 - prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.
KA02 - prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
KA03 - Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
KA04 - doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Popis projektu: Cílem předkládaného projektu je rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na 1. LF UK ověřením 4 komercializačních konceptů. S provedením studie proveditelnosti se předpokládá, že minimálně 2 koncepty postoupí do druhé fáze - přípravě komercializace, která napomůže k prodeji výsledků.

Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu je rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na 1. LF UK ověřením 4 komercializačních konceptů. Hlavním smyslem je ověření proveditelnosti vybraných dílčích aktivit z hlediska zájmu v aplikační sféře a poptávky na trhu. Během první fáze budou komercializační záměry rozvíjeny, prověřovány z hlediska technické proveditelnosti. Proběhne průzkum trhu a eventuálního zájmu z oblasti aplikační sféry a vyhledávání potenciálních konkurentů. Veškeré získané podstatné skutečnosti a výsledky budou předloženy Radě pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy, která vyhodnotí proveditelnost a tržní uplatnění produktů dílčích projektů. Na základě kladného doporučení Rady pro komercializaci, budou jednotlivé dílčí projekty postoupeny do druhé fáze.

Změny v důsledku projektu: Realizací projektu dojde k podpoře transferu unikátních a inovativních technologií do organizací v samosprávě Hlavního města Prahy. Taktéž dojde k posílení a rozvoji regionálních služeb v oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče. Další změnou bude zlepšení a zkvalitnění životního stylu obyvatel.
Unikátní a inovativní produkty budou především zaměřeny na současný problém obyvatel využívající výše zmíněných služeb. Produkty budou orientovány na podporu imunitního systému a na epigeneticky aktivní doplňky stravy, které jsou v současné době velice žádané i ve světovém měřítku. Další orientací produktů budou inovativní obvazové materiály, které budou sloužit obyvatelům při problémech, kdy dochází k tvorbě proleženin.
Cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel pomocí konkurenčně schopných unikátních a inovativních produktů.
V neposlední řadě může k úspěšnější a efektivnější léčbě hypertenze přispět mobilní aplikace s propracovaným informačním systémem. Navrhovaná technologie podporuje celkové zlepšení kontroly hypertenzních pacientů, zejména optimalizuje velké množství dat spadajících jak na pacienta, tak na lékaře, a potlačuje efekty nedostatečné edukace pacienta z důvodu krátkého času, který lze využít pro komunikaci s lékařem.

Kontakt: manažer projektu - Bc. Vojtěch Albert Borek, e-mail: vojtech.borek@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu / Acknowledgments:
Projekt „Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376) je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
The project " The results of research and development at the First Faculty of Medicine Charles University feasibility and commercial potential" (reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376) is supported by the Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic.

 

 

Hodnocení: spravovat