1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

OBNOVA A MODERNIZACE NÁRODNÍ INFRASTRUKTURY PRO TRANSLAČNÍ MEDICÍNU EATRIS-CZ

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_015/0008208

Zkrácený název: EATRIS-CZ


Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I v prioritní ose 1.

Realizace projektu: 1. 1. 2024 až 31. 12. 2026

Řešitel projektu: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Popis projektu:

Hlavní účel výzkumné infrastruktury EATRIS-CZ je dále rozvíjet, udržovat a provozovat unikátní infrastrukturu/platformu na rozhraní chemie, translační medicíny a biomedicíny prestižních výzkumných center za účelem propojení vědců v oblasti medicíny a life sciences. EATRIS-CZ je národním protějškem infrastruktury EATRIS-ERIC v Evropě. Tato činnost je založena na spolupráci stávajících institucí a vědců, vytváří mimořádně interaktivní výzkumnou a vývojovou platformu a jedinečnou kombinaci základního, aplikovaného a klinického výzkumu a tvoří ideální prostředí pro provádění translačního výzkumu a služeb na rozhraní chemie, biologie, datových věd a medicíny.

Projekt na modernizaci technologické infrastruktury EATRIS-CZ přispěje k vytvoření odpovídajícího technologického a sekundárně i personálního zázemí pro kvalitní translační výzkum na osmi zapojených pracovištích a institucích.

Cíle projektu:

Cílem projektu je modernizace velké výzkumné infrastruktury EATRIS-CZ. Infrastruktura plánovaná k pořízení v rámci projektu je koncipovaná tak, aby nahradila stávající zařízení na pokraji technologické životnosti, vylepšila kompetitivní pozici mezi centry translačního výzkumu v zahraničí, vyhověla rostoucím požadavkům uživatelů a umožnila jim přístup k nejnovějším technologickým řešením. V současné době je řada technologií pořízených v rámci předchozích operačních programů (OP VaVpI a OP VVV) již na hranici technické zastaralosti a jejich další údržba, respektive využití, není ekonomická ani udržitelná.

Dílčími cíli projektu jsou rozvoj infrastruktury v nových technologických oblastech, udržitelné rozšíření kapacity poskytovaných služeb a obnova zařízení a doplnění funkčních celků.

Dopad projektu:

Plánovaný přístrojový rozvoj umožní další rozvoj existující vědecké spolupráce jak s pracovišti 1. lékařské fakulty UK, tak s externími pracovišti, jako je ÚOCHB, UMC AV ČR, IMG AV ČR, Biocev a další, především v oblasti buněčné biologie a experimentální onkologie. Nová technologie umožní i rozšíření zahraniční spolupráce a diskutované spolupráce s průmyslovým sektorem.

Kontakt: Ing. Dana Mesteková, e-mail: dana.mestekova@lf1.cuni.cz

 

Odkaz na stránky EATRIS zde.

Dedikace projektu / Acknowledgement:

Projekt „Obnova a modernizace národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ“ (reg. č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008208) je podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský.

The project “Renewal and modernization of the national infrastructure for translational medicine ESTRIS-CZ” (reg. No. CZ.02.01.01/00/23_015/0008208) is supported from the Operational Programme Johannes Amos Comenius.

 

Hodnocení: spravovat