1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO NEUROLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo projektu: LX22NPO5107

Zkrácený název: NPO-NEURO-D

Příjemce dotace: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, UK je spoluřešitelem

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy. 97794Realizace projektu: 1. 7. 2022 - 15. 12. 2025

Řešitel projektu za 1. LF UK: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Popis projektu:
V souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických a především neurodegenerativních chorob s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní. Proto je jednoznačně nutný rozvoj nezbytných složek výzkumu neurodegenerace v oblastech klinických, zobrazovacích, elektrofyziologických, molekulárně genetických, biochemických a neuropatologických markerů, etiopatogenetických mechanismů a experimentálních terapií.
Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí (UK, MU, AV ČR) ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, zejména neurodegenerace a její etiopatogeneze, s účelným interdisciplinárním provázáním a návazností metodik a témat řešených jednotlivými týmy.

Dedikace projektu:Projekt Národní ústav pro neurologický výzkum (Program EXCELES, ID: LX22NPO5107) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
The project National Institute for Neurological Research (Programme EXCELES, ID Project No. LX22NPO5107) - Funded by the European Union – Next Generation EU.

Kontaktní osoba za 1. LF UK: PhDr. Oto Mestek, e-mail: oto.mestek@lf1.cuni.cz

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat