1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

NÁRODNÍ INSTITUT PRO VÝZKUM SOCIOEKONOMICKÝCH DOPADŮ NEMOCÍ A SYSTÉMOVÝCH RIZIK

Číslo projektu: LX22NPO5101

Zkrácený název: SyRi

Příjemce dotace: Masarykova univerzita, UK je spoluřešitelem

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy. 

97792Realizace projektu: 1. 6. 2022 - 15. 12. 2025

Řešitel projektu za 1. LF UK: MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.

Popis projektu:
Systémová společenská rizika typu zdravotních ohrožení (pandemií) kladou nové typy závažných nároků na společenské obranné mechanismy a formování veřejné politiky. Dále mají zdravotní a systémové krize společenské dopady, jejichž řešení, stejně jako akutní obrana proti krizím, vyžadují systematický společenskovědní výzkum. Navrhovaný projekt vytvoří v devíti vzájemně provázaných vědních okruzích (projektových aktivitách) národní autority, které na základě badatelského a aplikovaného výzkumu nabídnou oporu pro veřejné politiky.
Hlavními předpokládanými výstupy projektu budou odborné články.
Projekt přinese nové mezinárodně konkurenceschopné a excelentní výsledky VaVaI i nové výsledky a další výstupy využitelné pro tvorbu předpisů, strategických dokumentů, veřejných politik a norem legislativní i nelegislativní povahy, využitelné pro orgány veřejné moci v oblasti závažných celospolečenských zdravotnických krizí typu pandemie covid-19.

Dedikace projektu:
Tato práce vznikla v rámci projektu NPO „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik,“ č. LX22NPO5101, financovaného Evropskou unií - Next Generation EU (MŠMT, NPO: EXCELES).This output was supported by the NPO "Systemic Risk Institute" number LX22NPO5101, funded by European Union - Next Generation EU (Ministry of Education, Youth and Sports, NPO: EXCELES).

Kontaktní osoba za 1. LF UK: Dana Hudáková, e-mail: dana.hudakova@lf1.cuni.cz


 

 

Hodnocení: spravovat