1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

NÁRODNÍ INSTITUT PRO VÝZKUM METABOLICKÝCH A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Číslo projektu: LX22NPO5104

Zkrácený název: CarDia

Příjemce dotace: Institut klinické a experimentální medicíny, UK je spoluřešitelem

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy. 97791Realizace projektu: 1. 6. 2022 - 15. 12. 2025

Řešitel projektu za 1. LF UK: prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

Popis projektu:
Choroby metabolismu zejména obezita a diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality v civilizovaném světě včetně České republiky. V posledních dekádách došlo ke zlepšení kontroly některých rizikových faktorů KVO, jako jsou hypertenze či dyslipidemie, na významu však nabírají nové populační hrozby, především obezita, diabetes 2 typu a metabolický syndrom se všemi souvislostmi. Tato onemocnění zjevně představují hlavní rizikové faktory pro budoucí vlnu kardiovaskulárních chorob, jako je předčasná ateroskleróza, fibrilace síní a srdeční selhání. V nárůstu obezity a diabetu je Česká republika na jednom z prvních míst v EU a úmrtnost na KVO je v ČR stále vyšší než ve většině vyspělých zemí EU. Význam diabetu, obezity a kardiovaskulárních nemocí jako zásadních prognostických a rizikových faktorů je potvrzen i výsledky studií, které jednoznačně prokazují, že právě tato tři uvedená onemocnění nejvíce zvyšují riziko těžkého průběhu a špatné prognózy onemocnění COVID-19. Je tedy vysoce racionální více investovat do výzkumu, prevence a léčby těchto základních civilizačních chorob, které ovlivňují zdravotní stav celé populace samy o sobě i v nepřímých souvislostech. Cílem strategického projektu je vytvoření komplexního výzkumného centra zahrnujícího experimentální, preklinické, translační a klinické výzkumné aktivity v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění, jejich nejčastějších rizikových faktorů jako je obezita a diabetes a jejich chronických komplikací. To napomůže efektivnější prevenci a léčbě těchto onemocnění a rychlejšímu převedení poznatků experimentálního výzkumu do klinické praxe. Centrum bude díky své komplexní struktuře schopno i velmi flexibilně reagovat na aktuální výzkumné potřeby jako je v současné době onemocnění COVID-19. Zásadní součástí programu tak bude identifikace preventivních a podpůrných léčebných strategií u pacientů s COVID-19 a především sledování chronických důsledků této nemoci s důrazem nejen na kardiovaskulární, ale také na endokrinní a gastrointestinální systém.
Dedikace projektu:
Projekt Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (Program EXCELES, číslo projektu: LX22NPO5104) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
The project National Institute for Research of Metabolic and Cardiovascular Diseases (Programme EXCELES, Project No. LX22NPO5104) - Funded by the European Union – Next Generation EU.

Kontaktní osoba za 1. LF UK: Ing. Karolína Tučková., e-mail: karolina.tuckova@lf1.cuni.cz

 

 

Hodnocení: spravovat