1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie

Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22160
Číslo v CES: INO/02/01/001289/2009


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, II. Výzvy, Prioritní osy 3: Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

 

Projekt je určen pro Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, na níž působí výzkumná a diagnostická laboratoř – Laboratoř HIV/AIDS a infekční imunologie. Na projektu se budou podílet pracovníci FN Na Bulovce i pracovníci 1. LF UK, neboť jde o společné pracoviště obou organizací. Provoz laboratoře je hrazen ze zdrojů FN Na Bulovce i ze zdrojů 1. LF UK.

 

Cílem projektu je modernizace Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie při Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce. Toto pracoviště je současně klinicko-pedagogickým pracovištěm a zajišťuje jako jediné zdravotnické zařízení na území hl. m. Prahy kromě rutinní péče o pacienty, výuky studentů a klinického výzkumu i realizaci výzkumných projektů ve spolupráci s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR i zahraničními partnery.

 

Modernizace bude zahrnovat vybavení laboratoře novou technikou - průtokovým cytometrem pro vícebarevnou analýzu a vědecké použití, biohazard boxem s laminárním prouděním a centrifugou s chlazením.

 

Projekt reaguje na zvýšenou potřebu klinického výzkumu infekčních chorob včetně HIV/AIDS, virových hepatitid a bakteriální sepse i na požadavky zlepšení základního imunologického monitoringu pacientů s těmito infekcemi. Tato potřeba vychází i z charakteristik uvedeného klinického pracoviště, které je největším referenčním centrem pro infekčně nemocné v ČR.

 

Realizací projektu chceme dosáhnout zlepšení technického vybavení výzkumně-diagnostické laboratoře, která se věnuje výzkumu infekčních nemocí a kde jsou také rutinně zpracovávány vzorky pacientů s infekčními chorobami včetně HIV/AIDS. Modernizace vybavení umožní rozšíření výzkumných aktivit, které jsou nyní hrazeny z prostředků domácích grantových agentur. Výsledky výzkumných studií by rovněž mohly vést k novým diagnostickým či léčebným postupům u těchto dosud obtížně léčitelných a často smrtelných infekčních onemocnění.

 

Základním cílem projektu je modernizace stávajícího vybavení výzkumně-diagnostické Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie, což povede k:

 • vyšší efektivitě výzkumné činnosti
 • nové kvalitě vědecké činnosti
 • vyšší konkurenceschopnosti při získávání grantových prostředků
 • lepší integraci s výzkumnými pracovišti na území hl. m. Prahy
 • širšímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce (především v rámci EU)
 • urychlenému zavádění výzkumných metodik do klinické praxe
 • lepšímu managementu vybraných infekčních chorob (tj. HIV/AIDS, virové hepatitidy a bakteriální sepse)
 • kvalitnější a rychlejší diagnostice HIV-pozitivních pacientů včetně nemocných z problematických populačních skupin

 

Výstupy z projektu lze shrnout do těchto bodů:

 • za veřejné prostředky bude zakoupen nový průtokový cytometr pro multiparametrickou analýzu (až 18 fluorochromů), dále bude obměněno zastaralé zařízení – tj. bude pořízen nový biohazard box s laminárním prouděním, centrifuga s chlazením a další vybavení
 • pořízení nového vybavení umožní, aby výzkum probíhal zcela samostatně a odděleně od rutinní práce a zvýšila se jeho efektivita a kvalita
 • rozšíří se spolupráce s dalšími týmy, což se projeví vyšším vědeckým výkonem
 • dojde k rozšíření kapacity rutinní části laboratoře, což je nutné také vzhledem k narůstajícímu počtu požadovaných laboratorních vyšetření
 • vzniknou 1-2 nová pracovní místa
 • výsledky projektu budou prezentovány na odborném semináři a tiskové konferenci
 • zvýší se konkurenceschopnost pracoviště ve výzkumu v rámci evropského prostoru

 

Hodnocení: spravovat