1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

MODERNIZACE VVI CZECH-BIOIMAGING

 Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_015/0008205


Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Realizace projektu: 1. 1. 2024 až 31. 12. 2026

Řešitel projektu: RNDr. Luděk Šefc, CSc.

Popis projektu:

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging poskytuje přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a nástrojům pro analýzu obrazových dat pro celou národní badatelskou komunitu. Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging vědecké, pedagogické i průmyslově vývojové komunitě v ČR. Hlavními aspekty projektu jsou pak především:

- udržitelnost portfolia a kvality poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb

- zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska spektra a množství poskytovaných služeb

- rozšíření portfolia zobrazovacích metod o špičkové nové technologie

- zajištění rozvoje kvalitního a efektivního odborného využívání poskytovaných technologií

Nejdůležitějším přínosem projektu bude zajištění dostupnosti, kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging a jejich udržitelnost.

Cíle projektu:

Jedním z cílů projektu je zavedení čtyř progresivních technologií, které zatím v portfoliu infrastruktury Czech-BioImaging chybí. U navržených technologii byl zohledněn jejich potenciál pro využití stávajícími uživateli a také schopnost přilákat nové uživatele infrastruktury a jejich výběr byl konzultován s Mezinárodním poradním výborem CzBI.

Dalším cílem projektu je zachovat stávající technologie a provést upgrade nebo obnovu klíčových zařízení. Výběr zařízení k obnově a modernizaci vychází z požadavků uživatelů (vysoké využívání přístrojů dle rezervačních systémů) a také po pečlivém zvážení členy CzBI tak, aby bylo zajištěno pokračování poskytovaných služeb ve vysoké kvalitě, s dostatečnou kapacitou i dobrým regionálním pokrytím.

Dopad projektu:

Modernizované a obnovené přístroje, které se podílejí na zajištění každodenního poskytování vysoce specializovaného servisu směrem k uživatelům, umožní infrastruktuře Czech-BioImaging udržovat krok s předními pracovišti na světě a pokračovat ve spolupráci s uživateli v produkci kvalitních výstupů včetně špičkových metodologických i uživatelských publikací.
K dalším dopadům lze předpokládat konkurenceschopnost a zapojení do mezinárodní spolupráce, využití infrastruktury aktéry inovačního systému mimo akademickou sféru (zejm. aplikační sektor) nebo například návaznost aktivit na několik důležitých strategických dokumentů vytvořených v ČR i zahraničí.

Kontakt: Ing. Karolína Tučková, e-mail: karolina.tuckova@lf1.cuni.cz

Odkaz na stránky Czech-BioImaging: zde.

Hodnocení: spravovat