1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Zkrácený název: Mezinárodní mobility VTAP UK

91837

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_18_053 v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2023

Popis projektuhttps://opp.cuni.cz/OPP-17.html#8

Dedikace projektu:
Projekt „Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK“
(reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
The project „International mobility of research, technical and administrative staff at the Charles University“
(reg. n. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976) is supported by the Operational Programme Research, Development and Education.

Kontakt: Ing. Vladimír Skořepa, e-mail: vladimir.skorepa@ruk.cuni.cz 
Kontaktní osoba za 1. LF UK: Ing. Vojtěch Malina, e-mail: vojtech.malina@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat