1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Lékařská psychologie a psychopatologie

Doktorský studijní program „Lékařská psychologie a psychopatologie“ se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biopsychosociálních vztahů. Navrhované studium otevírá možnosti interdisciplinárního doktorského vzdělání nejen absolventům lékařských fakult, ale i absolventům jednooborového studia psychologie na filozofických fakultách a také některým absolventům příbuzných oborů.

Obor navazuje na bohatou tradici výuky psychologicko-psychiatrických věd na 1. lékařské fakultě, kterou představuje práce zakladatelů oboru, jakými byli Josef Riedel, Mihajlo Rostohar či Vladimír Vondráček. Zaměření na biopsychosociální paradigma současné moderní medicíny (obohaceném o ekologickou, environmentální dimenzi) z hlediska jeho teoretických východisek reflektuje stávající stav poznání dosaženého v moderní vědě dosažené ve stávajících rozvinutých společnostech.

Teoretickými východisky studijního programu jsou poznatkové systémy teoretických psychologických oborů (vývojová psychologie, psychologie osobnosti atd.), ale i oborů aplikovaných, zejména klinické i lékařské psychologie. Psychiatrie a behaviorální vědy pak představují souhrn vědeckých disciplín, které se zabývají porozuměním lidské psychice i chování. Jedná se o přístupy nejen psychologické, ale i genetické, biochemické či fyziologické a jejich vzájemné ovlivňování. Důležitá je možnost využití těchto nejmodernějších poznatků v péči o duševně i tělesně nemocné. 

Další informace ke studiu Lékařské psychologie a psychopatologie naleznete na stránkách Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Hodnocení: spravovat