1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Inteligentní hlasový asistent MED-ASSIST pro zvýšení adherence s terapií

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027302

Projekt je realizován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název výzvy: APLIKACE - VÝZVA IX.

Číslo výzvy: 01_21_374

97879
Projekt fyzicky ukončen.

Realizace projektu: 1. 10. 2021 - 31.5. 2023

Řešitel projektu: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Popis projektu: Předmětem projektu Inteligentní hlasový asistent MED-ASSIST pro zvýšení adherence s terapií je vývoj hlasového asistenta s prvky umělé inteligence (AI) a jeho zapojení do komplexu informačního systému, výpočetního a rozhodovacího algoritmu, volitelné mobilní aplikace a podpůrné služby.
Předkládaný projekt přispěje k eliminaci některých rizikových faktorů objektivně existujících při aplikaci farmakologických přípravků, který mi zejména jsou důslednost užívání léku a rizika neužívání léčiv.

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout informační a komunikační medicínský (zdravotnický) prostředek:

  • pro užití v telemedicíně a vzdáleného monitorování pacientů,
  • pro elektronizaci zdravotních záznamů, jejich efektivní zprávu a hodnocení,
  • pro zkvalitňování následné lékařské péče a jeho medicínské aplikace.

Změny v důsledku projektu: Očekávaným výsledkem projektu je komplexní řešení problematiky neužívání léků podle předpisů pomocí softwarového řešení, kdy bude docházet k obousměrné komunikaci aktivním telefonním hovorem (hlasovým robotem) s prvky umělé inteligence, který bude zjišťovat, zda pacient lék opravdu užil, ujistí se zároveň, jaký vliv na vývoj nemoci léčba má, či zda nedochází k projevům vedlejších účinků. A to s vysokou mírou soustředění na produktivitu komunikace a motivaci pacienta.

Řízení projektu: Bc. Kristýna Matějková, DiS.

Hodnocení: spravovat