1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro uchazeče o absolventskou stáž

Informace jsou dostupné na webu Univerzity Karlovy a také Educa o.p.s. Prosíme o prostudování všech níže zveřejněných informací.

Ve spolupráci s konsorciem Educa nabízí Evropská kancelář RUK stáže pro studenty – budoucí absolventy. Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat; přihláška musí být podána do agentury Educa před poslední státní zkouškou.

Výběrové řízení probíhá na fakultách; pokud počet studentů vybraných na fakultní úrovni převýší počet nabízených míst, dojde k druhému kolu výběrového řízení na úrovni rektorátu.

Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

KDO:

  • Absolventské praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student – nadcházející absolvent. Výběrová řízení pro obsazení míst jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), která tyto výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů.

KDE:

  • Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.

KDY:

  • Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

NA JAK DLOUHO:

  • Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů). Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců. RUK vždy upřednostňuje umožnit více výjezdů na kratší 2 měsíční stáže.

PODMÍNKY STÁŽE:

  • stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta,
  • počet odpracovaných hodin týdně – 40 hodin,
  • stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria včetně délky stáže, ale účastník nesmí mít status studenta,
  • v případě, že se student po absolutoriu zapíše do dalšího studia, může využít nabídku praktických stáží Erasmus+ organizovaných UK.

Každý žadatel absolvuje individuální ústní pohovor s fakultním koordinátorem programu Erasmus+ (kontaktujte Annu Jezberovou), který po úspěšném pohovoru přihlášku potvrdí. Žadatel pak odnese přihlášku na zahraniční oddělení 1.LF UK.

Odtud přihláška putuje kontaktní osobě pro absolventské stáže na úrovni RUK, která taktéž zajistí její potvrzení. Poté ji student spolu s dokumentem Learning Agreement for Traineeships doručí konsorciu Educa (dle pokynů uvedených na Přihlášce).

Kvalifikační podmínky pro absolventy jsou k dispozici zde. Měsíční stipendium se pohybuje ve výši 600-699 EUR dle země výjezdu. Diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí je zde.

Pozor – zaslání vyplněné a potvrzené Přihlášky konsorciu Educa musí být před termínem absolutoria, rozuměno před termínem SZZ! Learning Agreement for Traineeships lze dodat konsorciu Educa později.  

Learning Agreement for Traineeships sestaví žadatel na základě jednání se zahraničním mentorem, školitelem na fakultě a garantem svého studijního programu, který stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person in the Home University").

Konsorcium Educa následně potvrdí studentovi nominaci a informuje o dalším postupu (povinnost pojištění, jazykové testy OLS, Účastnická smlouva, atd).

Kontaktní osoba absolventské stáže (fakultní úroveň):

Mgr. Anna Jezberová

E-mail: anna.jezberova@lf1.cuni.cz

Telefon:+420 224 964 358

Kontaktní osoba absolventské stáže (Evropská kancelář RUK):

Mgr. Petra Šmídová

E-mail: petra.smidova@ruk.cuni.cz

Telefon:+420 224 491 676

 

Hodnocení: spravovat