1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dějiny lékařství

Historie medicíny je interdisciplinární obor zabývající se dějinami lékařské vědy, dějinami jednotlivých medicínských oborů a jejich představitelů, dějinami lékařského stavu a vývoje lékařského myšlení, dějinami výuky zdravotnických pracovníků, dějinami veřejného zdravotnictví a zdravotnických zařízení, výskytem a proměnami chorob i jejich léčby. Historie medicíny má staletou tradici na lékařských fakultách světových univerzit. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (dále jen ÚDLCJ) 1. LF UK, rozvíjí svou činnost na půdě naší nejstarší lékařské fakulty již od roku 1920. Studium tohoto programu umožňuje dosáhnout nejvyššího specializovaného vzdělání v tomto oboru jak absolventům lékařských a přírodovědných fakult, tak i různých humanitních oborů. ÚDLCJ, který se jako jediný touto specializací zabývá, je centrálním pracovištěm koordinujícím výchovu doktorandů zaměřených na dějiny lékařství na pražských i ostatních vysokých školách v českých zemích.

Další informace ke studiu Dějin lékařství naleznete na stránkách Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Hodnocení: spravovat