1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Činnost Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN slavnostně zahájena

V Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha vzniklo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, klinické pracoviště, Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. Ve čtvrtek 6. března 2014 zahájili její činnost symbolickým přestřižením pásky děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo a ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

45904„Obor infekčních nemocí měl v Ústřední vojenské nemocnici své nezastupitelné místo a dlouholetou tradici až do roku 2002, kdy toto odborné pracoviště zaniklo. Současné vedení si plně uvědomuje význam oboru pro nemocnici a především pro pacienty. Proto bylo naším cílem tuto odbornost znovu zařadit do portfolia nemocnice. To se nám podařilo. Velmi si cením spolupráce s vedením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které přispělo k tomu, že ve zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách nyní působí špičkové personální obsazení v čele s profesorem Holubem. Přeji mu, aby vedl Kliniku infekčních nemocí ke spokojenosti našich pacientů,“ uvedl ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

„První lékařské fakultě Univerzity Karlovy bude potěšením spolupracovat s Ústřední vojenskou nemocnicí také v oblasti infekčních nemocí. Vědecký program, který se zde rozvíjí, má význam pro nemocnici, pro 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, ale především pro pacienty. Jeho výsledky budou sloužit k léčbě a spokojenosti pacientů. Založení nového pracoviště umožní rozšířit výzkum věnovaný infekční imunologii – zejména oblasti protivirové imunity při virové hepatitidě a studium patogeneze sepse. Zároveň se těšíme na moderní koncepci klinické výuky, k níž jsou zde vytvořeny výborné podmínky. Intelektuálním gestorem je přednosta kliniky profesor Holub,“ zhodnotil spolupráci děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor Aleksi Šedo.

„Klinika infekčních nemocí poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči pacientům s infekčními nemocemi. K opatřením uplatňovaným na klinice patří izolace pacientů podle způsobu přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce. Součástí naší péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí. Pracovníci kliniky zajišťují také konziliární činnost, jejíž hlavní náplní je diferenciální diagnostika při podezření na infekci, doporučení odpovídajícího diagnostického postupu a případné empirické antimikrobiální terapie. Dále spolupracujeme při řízení bezpečného a účinného užívání antibiotik a práce v oblasti prevence šíření infekcí v rámci celé nemocnice. Vedle léčebné péče je součástí činnosti kliniky také pregraduální i postgraduální výuka. Co se týče výzkumu, máme rovněž na co navazovat. Na klinice jsou řešeny výzkumné projekty zaměřené především na studium specifické a nespecifické imunitní odpovědi u významných infekčních i neinfekčních chorob a procesů. Výzkumný tým kliniky spolupracuje s mnoha týmy v zahraničí i v Česku, řada z nás přináší své zkušenosti nabyté na odborných pracovištích ve Spojených státech amerických i v zemích západní Evropy, podílíme se také na výchově vědeckých pracovníků v rámci studia biomedicíny na Univerzitě Karlově v Praze,“ zhodnotil činnost kliniky její přednosta profesor Michal Holub.

Ambulantní část 45907

Klinika infekčních nemocí disponuje prostory pro akutní i chronickou ambulanci. K dispozici jsou dvě samostatné čekárny, tři vyšetřovny a jedna izolační místnost.

Velký podíl ambulantních pacientů představují pacienti s lymeskou borreliózou a podezřením na ni, pacienti s herpetickými infekcemi, chronickými hepatitidami a hepatopatiemi, pacienti s komplikacemi a následky prodělaných infekčních nemocí.

Lůžková část

Kapacita současného lůžkového oddělení je 18 lůžek. Je plánované otevření, druhé stanice s 18 lůžky.

Pacienty kliniky jsou nemocní s horečnatými onemocněními, infekcemi dýchacích cest a plic, močových cest a ledvin, infekcemi nervového systému, mezi nimi i osoby přijaté k plánovanému vyšetření mozkomíšního moku získaného lumbální punkcí k potvrzení nebo vyloučení infekční příčiny obtíží, pacienti s průjmovým onemocněním, s virovou hepatitidou, infekcemi kůže, podkoží, měkkých tkání, kostí, rovněž pacienti s komplikacemi klasických vysoce sdělných infekčních onemocnění, jako jsou plané neštovice, spalničky nebo příušnice, a také navrátilci z exotických oblastí, např. s tyfem, malárií a dalšími tropickými horečnatými onemocněními. Pokud si to epidemiologická situace vyžádá, může klinika zabezpečit umístění nemocných i s dalšími nakažlivými nemocemi.

Centrum očkování a cestovní medicíny

V rámci ambulance poskytuje klinika služby pro klienty před cestou a po návratu z oblastí se zvýšeným rizikem nákaz a pro pacienty s různými importovanými infekcemi včetně parazitóz. Očkují se zde osoby, u nichž jsou důležitá očkování spojena s rizikem nepříznivého vlivu na zdravotní stav.

Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Otevření Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Foto: Bc. Petr Heřman

Hodnocení: spravovat